05/03/2020

KRUK w 2019 roku wypracował 277 mln zł zysku netto

Wynik netto, spłaty z portfeli i EBIDA gotówkowa

Wynik netto Grupy w 2019 roku wyniósł 277 mln zł i był o 16% niższy, niż w 2018 roku. Na spadek wyniku rok do roku wpływ miało kilka negatywnych czynników. Jednocześnie KRUK osiągnął w 2019 roku rekordowe spłaty z portfeli własnych oraz rekordową EBITDA gotówkową. Spłaty z Polski i Rumunii stanowiły 77% całości odzyskanych kwot. We Włoszech spłaty wyniosły 185 mln zł i przekroczyły o 46% wartość spłat z całego 2018 roku. W 4 kwartale 2019 roku, w efekcie dobrych spłat oraz dzięki systematycznemu wzrostowi przekazań wierzytelności do obsługi sądowej, KRUK rozpoznał pierwszą istotną pozytywną aktualizacje w kwocie 13 mln zł we Włoszech. Jednocześnie spłaty w Hiszpanii, mimo zanotowanego znaczącego wzrostu r/r były nadal poniżej oczekiwań co przełożyło się na negatywną rewaluację portfela. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 130 mln zł i była o 12% większa od gotówkowego wyniku wypracowanego w 2018 roku.

Rok 2019 był wymagającym okresem, w którym skumulowało się kilka niesprzyjających dla nas zdarzeń.  Wymienię tu negatywną aktualizację wartości detalicznego portfela w Hiszpanii, która wyniosła 45 mln zł oraz odpisanie części portfela na Słowacji w kwocie 19 mln zł. Dodatkowo, w przypadku nabytych spółek zdecydowaliśmy odpisać wartość firmy serwisowej we Włoszech na kwotę 13 mln zł. W 2019 roku ucierpieliśmy również ze względu na zmiany kursów walut - ich negatywny wpływ wyniósł ponad 30 mln zł.  – mówi Piotr Krupa, założyciel i prezes KRUK S.A. - Z tej perspektywy osiągnięte 277 mln zysku to solidny wynik, ale moje oczekiwania były wyższe. Spadek o 16% w porównaniu do 2018 roku nie zmienia moich  priorytetów – chcę, aby KRUK był firmą rosnącą, z intencją dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. KRUK będąc spółką giełdową, urósł już od 2011 roku ponad 4 razy na zysku netto i wypłacił 262 mln zł dywidendy.

2019 zamknęliśmy rekordowym wynikiem spłat blisko 1,8 mld zł, podnosząc rezultat poprzedniego roku o 13%. Szczególnie cieszy mnie ostatni kwartał, w który wypracowaliśmy 475 mln zł, najwięcej w historii działalności KRUKa. Jest to efekt ciężkiej pracy na wszystkich rynkach, coraz lepszej efektywności operacyjnej i organizacji, którą chciałbym dalej doskonalić w 2020 roku. Pracujemy nad kontynuowaniem pozytywnego trendu w spłatach szczególnie we Włoszech, gdzie dokonaliśmy pierwszej pozytywnej aktualizacji wartości włoskich portfeli. Przed nami ciągle dużo pracy, ale jest to historyczny moment i dobry prognostyk na przyszłość. Podobne wyzwania nadal czekają na nas w Hiszpanii w 2020 roku, która niestety rok 2019 kończy dużym odpisem naszych portfeli – powiedział Piotr Krupa.

Inwestycje i finansowanie

Nakłady na portfele wierzytelności w 2019 roku wyniosły 781 mln zł przy wartości nominalnej 8,3 mld zł, i w porównaniu do roku poprzedniego były niższe o 44%. Jednocześnie stopy zwrotu brutto szacowane na moment inwestycji z portfeli nabytych w 2019 roku wynoszą średnio ponad 24%, w porównaniu do 22% dla inwestycji z 2018 roku. W czwartym kwartale KRUK był aktywny na sześciu rynkach swojej działalności, zgodnie z zapowiedzią powracając do inwestycji na rynku włoskim. W ostatnich trzech miesiącach roku nakłady wyniosły 389 mln zł. Wartość portfela na bilansie wzrosła o 3% r/r do 4,2 mld zł przy spodziewanych przyszłych przepływach (ERC) na poziomie 7,6 mld zł. KRUK pozostaje jedną z najniżej zadłużonych dużych firm w swojej branży w Europie. Łączna wartość linii kredytowych wynosi 1,9 mld zł, z czego 64% jest w euro. Dodatkowo, w 2019 roku spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 215 mln zł. Poziom wskaźnika długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2019 roku wyniósł 2,3x, a wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych 1,3x.

Ubiegły rok zaskoczył nas niższą od zakładanej pod koniec 2018 roku podażą portfeli w Polsce. Jednocześnie świadomie zdecydowaliśmy się ograniczyć inwestycje we Włoszech i Hiszpanii w pierwszych trzech kwartałach. W efekcie zainwestowaliśmy istotnie mniej niż  w 2018 roku, jednak, co dla naszego biznesu jest bardzo ważne, inwestycje dokonaliśmy na istotnie wyższych zwrotach transakcyjnych, niż te w 2018 roku. Miniony rok był bardzo udany pod względem inwestycji na rynku rumuńskim. Nabyliśmy 50 portfeli o łącznej wartości 254 mln zł osiągnęliśmy 76% udziału w rynku, a samą wartość nakładów poprawiliśmy o 72% względem roku 2018. – mówi Piotr Krupa - W 2020 roku chcemy zainwestować więcej niż w 2019 utrzymując jednocześnie dobre poziomy zwrotów. W 4 kwartale powróciliśmy na rynek włoski i przy naszym selektywnym podejściu, sfinalizowaliśmy pierwsze transakcje o łącznej wartości 99 mln zł. Jednak to rynek polski i rumuński dominuje w naszych planach inwestycyjnych na ten rok. We Włoszech i Hiszpanii pozostaniemy selektywni. Pod względem siły bilansu mamy elastyczny dostęp do finansowania oraz mocne przepływy gotówkowe i będziemy szukać nowych szans na zwiększenie aktywności inwestycyjnej – powiedział Piotr Krupa.

Przewiń do góry