07/03/2019

KRUK w 2018 roku wypracował 12% wzrostu zysku netto

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za cały 2018 rok:

  • Zysk netto w 2018 roku wyniósł 330 mln zł i był o 12 proc. wyższy niż w 2017 roku oraz najwyższy w historii. W czwartym kwartale zysk netto wyniósł 51 mln zł.
  • Spłaty z portfeli własnych wyniosły rekordowe 1,6 mld zł, o 15% więcej w porównaniu do 2017 roku. Najwięcej spłat całego 2018 roku pochodziło z rynku polskiego (768 mln zł/49%) i rumuńskiego (528 mln zł/33%). Spłaty na rynku włoskim odpowiadały za 8% ogółu i wyniosły 126 mln zł. Pozostałe rynki wygenerowały 156 mln spłat (udział 10%). W czwartym kwartale spłaty wyniosły 433 mln zł i były najwyższe w historii działalności KRUKa.
  • Nakłady na portfele wierzytelności w 2018 roku wyniosły 1 395 mln zł przy wartości nominalnej 8,9 mld zł, w porównaniu do odpowiednio 977 mln zł oraz 16,4 mld zł w 2017 roku. W całym 2018 roku KRUK dokonał największych inwestycji w Polsce (45%), w Hiszpanii (22%), we Włoszech (19%) i w Rumunii (11%). W 4 kw. inwestycje wyniosły 340 mln zł, za które KRUK kupił portfele o wart. nominalnej 2,6 mld zł – najwięcej inwestycji pochodziło z rynku hiszpańskiego i polskiego
  • W 2018 roku KRUK zwiększył łączną wartość linii kredytowych do 2,0 mld zł na koniec 2018 roku. Dodatkowo wyemitował 2 serie obligacji o łącznej wartości 65 mln zł, a także jedną publiczną na początku 2019 roku o wartości nominalnej 25 mln zł. W 2018 roku KRUK wykupił 5 serii obligacji o łącznej wartości 115 mln zł;
  • KRUK w 2018 roku przeprowadził przegląd opcji strategicznych, którego efektem było przyjęcie nowej strategii na lata 2019-2024. KRUK planuje dalszy wzrost i osiągnięcie 700 mln zł zysku netto w 2024 roku przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia i możliwości wypłaty dywidendy
  • KRUK ma miejsce na dalsze inwestycje w portfele wierzytelności. Poziom wskaźnika długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2018 roku wyniósł 2,3x (w porównaniu do 2,1x na koniec 2017 roku)

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2018 rok

(w mln zł)

2018

2017

Wykonanie

Przychody

1 164,8

1 055,5

110%

Spłaty z portfeli własnych

1 576,8

1 368,9

115%

EBITDA

498,2

439,4

113%

EBITDA gotówkowa*

1 005,0

836,6

120%

Zysk netto

330,4

295,2

112%

(*) EBITDA gotówkowa = EBIT + spłaty z portfeli własnych - przychody z portfeli własnych 

- Liczby mówią same za siebie – 1,6 mld zł spłat, ponad 1 mld zł EBITDA gotówkowej, 330 mln zł zysku netto – za nami dobry rok – rok, w którym dodatkowo świętowaliśmy 20-lecie działalności. To idealny moment na postawienie nowych celów przed organizacją, która rośnie niezmiennie już od 20 lat i zatrudnia ponad trzy tysiące pracowników. Wyznaczyliśmy ambitny plan dalszego rozwoju, który zakłada osiągnięcie 700 mln zł zysku netto w 2024 roku przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia i możliwości wypłaty dywidendy. Moja perspektywa dalszego rozwoju KRUKa sięga jeszcze dalej i mam nadzieję, że kolejne 20 lat KRUKa będzie obfitować w jeszcze większe sukcesy – przede wszystkim za sprawą wspaniałego zespołu, który mam przyjemność prowadzić. Wyzwania, które stoją przed nami w najbliższym czasie, to przede wszystkim: umocnienie pozycji lidera w Polsce i w Rumunii, osiągnięcie pełnych zdolności operacyjnych we Włoszech i w Hiszpanii, rozbudowa dostępu do elastycznego finansowania - mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Przewiń do góry