10/07/2023

KRUK w 2 kwartale 2023 roku zainwestował 653 mln zł i odzyskał 776 mln zł

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 2 kwartale 2023 roku 776  mln zł, tj. o 18% więcej niż w 2 kwartale 2022 roku i najwięcej w historii kwartalnych spłat Grupy. Spłaty w całym 1 półroczu wyniosły łącznie blisko 1 501 mln zł, więcej o 17% r/r i tym samym najwięcej w historii półrocznych wyników Grupy KRUK.

- Mocny trend w odzyskach jest kontynuowany, a dzięki ciągłej pracy nad usprawnieniami operacyjnymi i postępującemu rozwojowi technologicznemu jesteśmy efektywni na każdym z rynków. Jest to kluczowe dla międzynarodowej Grupy jaką jest KRUK. Poziom spłat był najwyższy spośród półrocznych wyników i po raz pierwszy osiągnęliśmy 1,5 mld w tym okresie– mówi Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..

Grupa KRUK zainwestowała w 2 kwartale 2023 roku 653 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2,6 mld zł. W całym 1 półroczu 2023 Grupa KRUK zainwestowała 1 178 mln zł w portfele wierzytelności o nominale blisko 5,5 mld zł, w porównaniu do 757 mln zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 4,7 mld zł w 1 półroczu ubiegłego roku. Ponad 90% wszystkich inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych.

 –Również pod kątem inwestycji miniony okres był bardzo udany – inwestycje z 2 kwartału to przede wszystkim portfele wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. Inwestowaliśmy na każdym z rynków, z dominacją Polski i Woch -  komentuje Piotr Krupa. – Nasza pozycja rynkowa umacnia się z każdym kwartałem, wygrywamy kolejne przetargi na zakup wierzytelności, w tym ostatnio w Hiszpanii od jednego z największych banków, gdzie wartość nominalna wierzytelności wynosi blisko 1,8 mld zł – ta wygrana oczywiście będzie sfinalizowana już po 2 kwartale i nie jest uwzględniona w zaraportowanych dziś nakładach. Nie zatrzymujemy się, stawiamy sobie wysoko cele, świętujemy ich osiągnięcie i podnosimy sobie poprzeczkę. Tak działamy od 25lat, i tak będziemy działać dalej.   

Pełne dane za 2 kwartał 2023 zostaną opublikowane 10 sierpnia 2023 roku.

Przewiń do góry