05/09/2017

KRUK w 1 półroczu: Rekordowe 217 mln zł zysku netto i pół miliarda złotych nowych inwestycji

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej, opublikowała wyniki finansowe za 1 półrocze 2017 roku.

  • Zysk netto Grupy KRUK w 1 półroczu 2017 roku wyniósł 217,0 mln zł i był o 95 procent wyższy w porównaniu do ubiegłego roku. Wysoka dynamika była efektem silnego wzrostem biznesu oraz rewizji wyniku za 1 kwartał 2017 roku o ok. 35 mln złotych*.
  • Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 647,2 mln złotych i były wyższe o 45 proc. r/r. Tylko w drugim kwartale KRUK zrealizował 337,6 mln zł spłat i był to najlepszy kwartał w historii.
  • Grupa KRUK w 1 półroczu zainwestowała 505,6 mln złotych w 51 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 7,4 mld złotych. Tylko w drugim kwartale inwestycje wyniosły 292,0 mln złotych. Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,1x, KRUK ma miejsce w bilansie na kolejne inwestycje.
  • KRUK w 1 półroczu rozwijał kilka źródeł finansowania: dostępność linii kredytowych na koniec okresu wyniosła 667,0 mln zł, w tym 240,0 mln zł dostępnych także w euro. KRUK wyemitował również 2 serie obligacji w walucie euro do krajowych inwestorów o łącznej wartości 40,0 mln euro.
  • Już po zakończeniu 1 półrocza KRUK, podpisał umowę kredytu rewolwingowego z konsorcjum 4 banków: norweskim DNB Bankiem, BZ WBK, mBankiem i ING Bankiem Śląskim. Wielowalutowy kredyt o wysokości 250 mln euro może być przeznaczony na zakup lub refinansowanie portfeli na rynkach europejskich poza Polską.

Link do sprawozdania: https://pl.kruk.eu/media/article/file/kruk_sprawozdanie_finansowe_wg_ifrs_grupa_kapitalowa_kruk_2017_1pol.pdf 

Link do prezentacji wynikowej: https://pl.kruk.eu/media/article/file/kruk_prezentacja_wynikow_1h2017.pdf 

(*) KRUK zdecydował się na zmianę waluty funkcjonalnej w podmiocie zależnym InvestCapital Malta ze złotego na euro, które najlepiej odzwierciedla środowisko gospodarcze i strukturę inwestycji w tej spółce. W wyniku zmiany, KRUK przeprowadził księgową rewizję wyników 1 kwartale 2017 roku.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 1 półrocze 2017 roku

(w mln zł)

1 pół. 2016

1 pół. 2017

pół./pół.

2016

pół./r

Przychody

341,1

547,5

+61%

783,4

70%

EBITDA

137,8

268,3

+95%

349,0

77%

EBITDA gotówkowa*

268,8

410,5

+53%

630,0

65%

Zysk netto

111,3

217,0

+95%

248,7

87%

ROE kroczące

23%

26%

-

24%**

-

(*) EBITDA gotówkowa = EBIT + spłaty z portfeli własnych - przychody z portfeli własnych
(**) bez uwzględnienia emisji 1 mln nowych akcji o wartości 215 mln zł w grudniu 2016 roku

- To było bardzo mocne i rozwojowe półrocze w wykonaniu naszego zespołu. To co najważniejsze,  wytrwale realizujemy naszą strategię. Rozkładamy długi na raty, takie możliwe do spłaty. Wychodzimy naprzeciw problemom osób zadłużonych i pomagamy im spłacać długi. Robimy to bardzo konsekwentnie już w siedmiu krajach. W każdym z nich, stoimy na straży norm społecznych i prawnych, nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Nowe inwestycje

Grupa KRUK w 1 półroczu zainwestowała 506 mln złotych w 51 portfeli o łącznej wartości nominalnej 7,4 mld złotych. Tylko w drugim kwartale inwestycje wyniosły 292 mln złotych. Ponad 90 procent inwestycji zostało dokonanych poza Polską: połowa we Włoszech, jedna czwarta w Rumunii, a reszta w pozostałych krajach działalności: Niemczech, Czechach i Słowacji.

- W pierwszym półroczu zainwestowaliśmy pół miliarda złotych w portfele wierzytelności, a zazwyczaj to drugie półrocza są bardziej intensywne pod względem liczby projektów. Równocześnie banki w Europie przejawiają rosnącą skłonność do sprzedaży portfeli. Jeśli chodzi o Polskę, to podaż ze strony banków pozostała stabilna. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy jednak wzmożoną konkurencję, co skutkowała wyższymi cenami w relacji do jakości portfeli. Polska jest macierzystym i najważniejszym rynkiem dla KRUKa, ale mamy ciekawe alternatywy, dzięki dywersyfikacji geograficznej. Spodziewam się, że w najbliższym czasie większość naszych inwestycji będzie dokonywana właśnie poza granicami kraju - powiedział Piotr Krupa.

Wysoki potencjał kolejnych zakupów

Wraz z rosnącą podażą na rynkach, KRUK w pierwszym półroczu rozwijał źródła finansowania. Dostępność linii kredytowych na koniec okresu wyniosła 667 mln zł, w tym 240 mln zł dostępnych także w euro. KRUK wyemitował również 2 serie obligacji w euro do krajowych inwestorów o łącznej wartości 40 mln euro. Obligacje charakteryzują się stałym oprocentowanie na poziomie 3,59% oraz 5 letnim terminem wykupu.

Już po zakończeniu 1 półrocza KRUK, podpisał umowę kredytu rewolwingowego z konsorcjum czterech banków: norweskim DNB Bankiem, BZ WBK, mBankiem i ING Bankiem Śląskim. Wielowalutowy kredyt o wysokości 250 mln euro może być przeznaczony na zakup lub refinansowanie portfeli na rynkach europejskich, poza Polską.

Najwyższe spłaty w historii

Spłaty od klientów z pakietów własnych wyniosły 647 mln złotych i wzrosły o 45 procent rok do roku. Tylko w drugim kwartale, KRUK zrealizował 338 mln zł spłat i był to najlepszy wynik w historii. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, suma spłat wyniosła ok. 1,2 mld złotych. Dla porównania, w całym 2016 roku było to 993 mln złotych.

- Inwestycje, które dokonaliśmy w przeszłości, dzisiaj przekładają się na rosnący strumień spłat. Jednocześnie większość udziałów  w sumie spłat mają już klienci spoza Polski. Wraz z rozwojem na nowych rynkach, ten trend będzie się umacniał. Z każdym miesiącem nabieramy pewności, że wśród naszych europejskich sąsiadów skuteczna jest polubowna strategia. Regulowanie zobowiązań jest kluczowym ogniwem w gospodarce niezależnie od szerokości geograficznej –powiedział Piotr Krupa.

Trzecia dywidenda w historii

Już po zakończeniu półrocza, KRUK wypłacił dywidendę w wysokości 2 zł na akcję (w sumie około 37,5 mln złotych) ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2016 roku. W pozostałej części zysk netto trafił na kapitał zapasowy. Była to trzecia wypłata dywidendy w historii KRUKa. W poprzednim roku spółka wypłaciła w sumie 35,5 mln złotych.

Zdaniem zarządu, wypłata i jej wysokość nie będzie miała wpływu na nadrzędne plany dalszego rozwoju Grupy. Uwzględnienia zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową. W dniu 29 marca Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny rekomendacji.

KRUK w nowych indeksach

Giełda w 1 półroczu 2017 roku zakwalifikowała akcje KRUKa do prestiżowego indeksu WIG30 oraz czołówki listy rezerwowej do indeksu WIG20. Już po zakończeniu półrocza, akcje KRUKa zakwalifikowały się również do indeksu FTSE EM. Kapitalizacja spółki na dzień publikacji raportu wyniosła około 6,4 mld złotych, najwięcej w historii.

Przewiń do góry