07/09/2022

KRUK w 1 półroczu osiąga kolejny poziom wyników

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki za 1 półrocze 2022, które były zgodne ze wstępnymi szacunkami. Zysk netto Grupy KRUK wyniósł 489 mln zł i był większy w porównaniu do 1 półrocza 2021 o 24%. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 1 279 mln zł, wyższe o 20% r/r. EBITDA gotówkowa wyniosła 908 mln zł, więcej o 19% r/r. Zysk netto, poziom spłat, jak i EBITDA gotówkowa były najwyższe w historii półrocznych wyników KRUKa.

- Jestem bardzo zadowolony z wyników 1 półrocza, tym bardziej, gdy od wielu kwartałów mogę mówić o przekraczaniu przez KRUKa kolejnych poziomów. Dzielenie się z inwestorami informacjami o wzrostach wyników, podobnie jak i dywidendą, to  fundament najlepszych giełdowych spółek – komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A.. – Zysk netto osiągnięty przez nas w pierwszych sześciu miesiącach to 70% wyniku za cały 2021 rok, który był  rekordowym rokiem dla nas. Osiągnęliśmy najwyższą od 2011 roku rentowność kapitałów własnych, która przekroczyła 27%. Z dumą mogę powiedzieć, że dzisiaj wszystkie linie biznesowe KRUKa są rentowne. Nie zatrzymujemy się i intensywnie pracujemy nad dalszą transformacją cyfrową i digitalizacją usług. To sprawia, że z dużym optymizmem patrzę na przyszłość naszej Grupy. Wiem, jak dużo osiągnęliśmy – co widać w wynikach, ale też wiem jak dużo jeszcze chcemy osiągnąć.

W 1 półroczu 2022 Grupa KRUK osiągnęła przychody ogółem w łącznej wysokości 1,1 mld zł, tj. o 23% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w 1 półroczu 2022 roku 1,0 mld zł, co stanowi wzrost o 22% r/r. Wpływ na to miały wyższe niż planowane spłaty z portfeli oraz pozytywna aktualizacja prognozy wpływów w łącznej wysokości 244 mln zł, w porównaniu do 135 mln zł z 1 półrocza 2021. Na wszystkich rynkach zaewidencjonowano pozytywną aktualizację na niezabezpieczonych wierzytelnościach detalicznych.

- Dalsza poprawa efektywności, rosnąca istotność procesów automatycznych, jak również umożliwianie klientom spłaty zobowiązań wieloma kanałami, w tym online, pozwala nam osiągać co raz lepsze wyniki. Wysoki poziom spłat gotówkowych i konsekwentna aktualizacja wartości posiadanego portfela, przyczyniły się do zwiększenia przychodów r/r, i dają podstawy do  kolejnych dobrych informacji– kontynuuje Piotr Krupa.

Z zainwestowanych 757 mln zł przez KRUKa w 1 półroczu 2022, aż 82% dotyczyła inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku hiszpańskiego i włoskiego.

– Inwestycje z 1 półrocza odzwierciedlają rosnącą rolę rynków zagranicznych dla Grupy KRUK. Międzynarodowość prowadzonego biznesu jest coraz bardziej istotna, a rentowna dywersyfikacja geograficzna stanowi istotną przewagę konkurencyjną KRUKa. Działalnością windykacyjną zajmujemy się od 22 lat. Działamy na 7 rynkach, w 7 różnych legislacjach, a nasz biznes łączy spójna misja KRUKa - stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań zawsze okazując ludziom szacunek – komentuje Piotr Krupa.- Choć od lat obserwujemy rosnącą rolę procesu sądowego i egzekucyjnego, to bardzo dbamy o to by w profesjonalny sposób prowadzić procesy polubowne. Często wyprzedzamy zmiany w prawie, kierując się zasadą szacunku i świadczenia usług w taki sposób w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.  KRUK  to dziś  jedna z trzech największych firm działających w Europie pod względem EBITDA. To nowoczesna międzynarodowa organizacja oparta na technologii, za którą stoją moje mocne wartości. Jeśli zajdą dalsze potrzeby zmian, czy to z przyczyn zewnętrznych, czy też potrzeb rozwojowych, KRUK będzie na nie gotowy.  - powiedział Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.

 

 

Przewiń do góry