09/04/2024

KRUK w 1 kwartale 2024 zainwestował 335 mln zł i miał 856 mln zł spłat

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK w 1 kwartale 2024 wyniosły 856 mln zł, więcej o 18% r/r i o 10% więcej w porównaniu do spłat z 4 kwartału 2023. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wyniosło 105 mln zł*.  

- Bardzo dobrze zaczęliśmy 2024 rok i jestem zadowolony z naszej operacyjnej efektywności. Największy progres co do skali spłat zrobiliśmy w Hiszpanii, gdzie spłaty rok do roku wzrosły o ponad 80%. Również rynek włoski zanotował wyższe o blisko 40% spłaty rok do roku i zaraz po rynku polskim w największym stopniu kontrybuował do spłat w Grupie. Spłaty były zarówno wyższe, a także wcześniej niż planowaliśmy. Faktyczne spłaty były wyższe o 14%** od naszych księgowych założeń na 1 kwartał 2024 roku.  Kontynuujemy bardzo dobre wyniki na spłatach i koncentrujemy się na procesach poprawiających naszą operacyjną doskonałość oraz transformację technologiczną. – mówi Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.

Grupa KRUK w 1 kwartale 2024 roku zainwestowała 335 mln zł w portfele wierzytelności o nominale 2,2 mld zł, w porównaniu do 524 mln zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 2,8 mld zł w 1 kwartale 2023 roku. 96% wszystkich inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych.

 – Wchodzimy w nowy rok zarówno z inwestycjami w Polsce, jak i zagranicą.  Nakłady  na rodzimym rynku stanowiły blisko 40% zainwestowanych środków. Rozwijamy się też międzynarodowo, gdzie podobnie jak w roku ubiegłym największe inwestycje zrealizowaliśmy we Włoszech. Po mocnym podażowo 4 kwartale widzimy spokojne otwarcie nowego roku przez banki. Jest to typowe dla naszego sektora podejście i w całym 2024 roku,  spodziewamy się podaży wierzytelności  na poziomie podobnym jak w roku ubiegłym. Mamy dobry dostęp do finansowania, bezpieczny poziom zadłużenia i jesteśmy przygotowani do kolejnych inwestycji. – mówi Piotr Krupa - W 1 kwartale zrealizowaliśmy pierwsze nakłady na portfele wierzytelności na rynku francuskim  i na obecnym etapie współpracy z lokalnymi parterami odnotowaliśmy też pierwsze spłaty. Jest jeszcze za wcześnie na szczegółowe komentarze, ale jesteśmy zbudowani pozytywnymi informacjami napływającymi z tego rynku. -  skomentował  Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.

* Pozycja „Odchylenie wpłat rzeczywistych, zmniejszenia z tytułu wcześniejszej realizacji wpłat na sprawach zabezpieczonych, wpłaty od pierwotnego wierzyciela” w sprawozdaniu finansowym;

**Procentowe odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych liczone jako iloraz „odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych”* do różnicy „wpłat rzeczywistych” i „odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych”*

Przewiń do góry