07/04/2023

KRUK w 1 kwartale 2023 roku zainwestował 524 mln zł i odzyskał 724 mln zł

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 1 kwartale 2023 roku 724 mln zł, tj. o 16% więcej niż w 1 kwartale 2022 roku i o 4% więcej w porównaniu do 4 kwartału 2022.

- Rok 2023 rozpoczęliśmy bardzo dobrze.  Spłaty z portfeli nabytych kontynuują mocny trend i osiągnęły rekordowy dla KRUKa poziom odzysków kwartalnych. Jeszcze kilka lat temu odzyskiwaliśmy taką kwotę w przeciągu całego roku. Wysoko stawiamy sobie cele i rozwijamy się nieustannie na każdym z rynków naszej działalności. Jesteśmy międzynarodową organizacją, a usprawnienia i technologiczne zmiany w procesach operacyjnych czynią nas jeszcze mocniejszymi – mówi Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..

Grupa KRUK w 1 kwartale 2023 roku zainwestowała 524 mln zł w portfele wierzytelności o nominale ponad 2,8 mld zł, w porównaniu do 262 mln zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 2,2 mld zł w 1 kwartale 2022 roku. 93% wszystkich inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych.

 –Poziom inwestycji z 1 kwartału jest najwyższy w naszej historii i dobrze zapowiada ten rok. Część z nabytych wierzytelności pochodzi z umów forward flow zawartych w latach ubiegłych i dzięki nim możemy liczyć na stały dopływ nowych spraw w najbliższych kwartałach. Do tego dochodzą bieżące inwestycje. Dodam, że nabywamy portfele na każdym rynku naszej operacyjnej działalności, ale największy udział w 1 kwartale miał rynek włoski i polski -  komentuje Piotr Krupa. –Tworzymy międzynarodową nowoczesną organizację, a poziom spłat i nakładów pokazują jak silną mamy pozycję na rynku i wśród międzynarodowych graczy. W tym roku celebrujemy 25lecie KRUKa – to okres ciężkiej, ale przynoszącej ogromną satysfakcję pracy, szczególnie gdy osiąga się tak dobre gotówkowe wyniki. Chcemy dalej ustawiać sobie wysoko poprzeczkę i osiągać kolejne ambitne operacyjne cele. 

Pełne dane za 1 kwartał 2023 zostaną opublikowane 26 kwietnia 2023 roku.

Przewiń do góry