10/05/2017

KRUK uplasował 5-letnie obligacje o wartości 20 mln euro przy ponad dwukrotnie większym popycie i stałym oprocentowaniu 3,59 proc.

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zamknęła z sukcesem proces emisji kolejnej serii obligacji w euro. KRUK przydzielił papiery dłużne serii AE1 o wartości nominalnej 20 mln euro ze stałym oprocentowaniem 3,59 proc. i 5-letnim terminem wykupu.

- Chciałbym podziękować inwestorom za ich udział w zakończonej właśnie emisji obligacji. Jesteśmy już wieloletnim emitentem obligacji w złotym, tym razem to była nasza pierwsza emisja 5-letnich, niezabezpieczonych obligacji w euro. Bardzo doceniamy, że zainteresowanie inwestorów w procesie budowania księgi popytu ponad dwukrotnie przewyższyło wielkość oferty. Uzyskane warunki, w tym stałe oprocentowanie na poziomie 3,59 proc. oraz duże zainteresowanie inwestorów, otwierają drogę do potencjalnych kolejnych emisji. Zamierzamy rozwijać finansowanie obligacyjne i kredytowe w euro w przyszłości - powiedział Michał Zasępa, dyrektor finansowy KRUK S.A.

W 2016 roku KRUK zainwestował łącznie 1,3 mld złotych w kolejne portfele wierzytelności, z czego 857 mln złotych poza Polską – między innymi we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i na Słowacji. Tylko w pierwszym kwartale 2017 roku inwestycje wyniosły 214 mln złotych, z czego portfele zagraniczne stanowiły 90 proc. sumy.

- Emisja o wartości 20 milionów euro zwiększa nasz potencjał rozwoju geograficznego w Europie Zachodniej. Chcemy być gotowi na różne możliwości inwestycyjne, a instytucje finansowe w całej Europie przejawiają wysoką skłonność do sprzedaży portfeli wierzytelności - dodał Michał Zasępa.

To druga emisja obligacji w euro w historii KRUKa. Pierwszą taką emisję spółka przeprowadziła w ubiegłym roku, emitując papiery dłużne o wartości 20 mln euro, ze stałym oprocentowaniem 3 proc. i terminem wykupu 3 lat. Po zamknięciu emisji spółka wprowadziła obligacje do obrotu na rynku Catalyst, co z godnie z Warunkami Emisji planuje uczynić również w stosunku do serii AE1.

Przewiń do góry