04/01/2023

KRUK uplasował 120 mln zł obligacji wśród Inwestorów instytucjonalnych

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował, że przydzielił 120 mln PLN niezabezpieczonych obligacji serii AL3. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji i była skierowana do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne: WIBOR3M + marża  4,5 p.p. w skali roku.

- Wchodzimy w 2023 rok z dobrą informacją dotyczącą finansowania – właśnie pozyskaliśmy kolejne środki służące dalszemu wzrostowi KRUKa. Dzisiaj przydzieliliśmy kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym 6-letnie obligacje o łącznym nominale 120 ml zł serii AL3 z oprocentowaniem 4,5% ponad WIBOR3M w skali roku. Jest to trzecia z kolei seria obligacji pod I Programem Bezprospektowych Emisji Obligacji, którego górny limit podnieśliśmy w ubiegłym roku do 1,4 mld zł.  W porównaniu z serią AL2 wydłużyliśmy tenor z efektywnych 4,5 lat do 6 lat, co powiązane jest ze wzrostem oprocentowania. – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. –  Nasz apetyt inwestycyjny cały czas pozostaje duży. Jesteśmy dzisiaj międzynarodową firmą stawiającą na technologiczny rozwój. Środki z emisji obligacji, które pozostają obok dostępnych linii kredytowych ważnym źródłem naszego finansowania, posłużą do budowania coraz silniejszej marki KRUKa - konkluduje Piotr Krupa.

Przewiń do góry