08/05/2016

KRUK udanie rozpoczyna rok poprzez silny rozwój w Europie oraz 61 mln złotych wyniku netto w 1 kwartale

Grupa KRUK polska firma zarządzająca wierzytelnościami, która wyrasta na lidera w Europie, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2016 roku.

 • KRUK umocnił pozycję lidera w Europie Centralnej, osiągając w 1 kwartale 2016 roku przychody na poziomie 160,7 mln złotych, o 21 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 47 procent przychodów pochodziło z rynków zagranicznych: przede wszystkim Rumunii, ale również z Czech, Słowacji, Niemczech oraz Włoch.
 • Zysk netto Grupy KRUK wzrósł do 60,9 mln złotych i był o 20 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz o 38 proc. wyższy niż w 4 kwartale 2015 roku.
 • Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 216,5 mln złotych i były wyższe o 16 proc. od wyniku z analogicznego kwartału 2015 roku.
 • Grupa zainwestowała 64,1 mln złotych w siedem portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 413 mln złotych. Nakłady były o 43 proc. większe niż w analogicznym okresie 2015 roku.
 • W pierwszym kwartale KRUK uruchomił III Program  Emisji Obligacji Publicznych o wartości nominalnej 300 mln zł i przeprowadził emisję obligacji serii AB1 o wartości 65 mln złotych z oprocentowaniem 315 p.b. powyżej WIBOR 3M, a także emisję prywatną sześcioletnich obligacji o wartości 150 mln zł i marżą 325 p.b. powyżej WIBOR 3M.
 • Po zakończeniu pierwszego kwartału KRUK:
  • wygrał pierwszy przetarg na zakup portfela o wartości nominalnej 13 mln zł na rynku hiszpańskim,
  • otrzymał od rumuńskiego banku sprzedającego akceptację złożonej oferty w ramach projektu inwestycyjnego na rynku rumuńskim, realizowanego z International Finance Corporation, części Banku Światowego - wartość nominalna portfela niezabezpieczonych wierzytelności wynosi 2,6 mld zł,
  • sfinalizował przejęcie portfela na rynku polskim od Grupy P.R.E.S.C.O. - KRUK nabył portfel o wartości nominalnej 2,7 mld zł i uruchomił w Pile nowy oddział operacyjny dając na początek pracę 80 osobom.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 1 kwartał 2016 roku

(w mln zł) 1 kw. 2016

  zmiana rdr

1 kw. 2015 2015

wykonanie 2015

  Przychody 160,7 20,8% 133,2 611,2 26,3%
  EBIT 70,2 16,5% 60,7 251,4 28,1%
  EBITDA gotówkowa* 142,4 10,0% 129,5 523,9 27,1%
  Zysk netto 60,9 20,3% 50,6 204,3 30,1%
  ROE kroczące 25,1% - 25,5% 26,0% -

 

* EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych

- KRUK zanotował udany początek 2016 roku, osiągając w ciągu pierwszych trzech miesięcy niemal 61 milionów złotych zysku netto. To najlepszy kwartalny wynik w historii działalności KRUKa, który ma źródło w wysokiej pozycji firmy nie tylko w Polsce, ale również wielu krajach Europy. Jesteśmy liderem zarządzania wierzytelnościami także w Rumunii, wiodącym uczestnikiem rynku w Czechach i na Słowacji, a także zgodnie z naszymi planami wchodzimy na rynki Europy Zachodniej: w Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii. Po bardzo dobrym starcie w 2016 roku, nasze przesłanie dla klientów i partnerów biznesowych oraz plany na dalszy rozwój  pozostają niezmienne. Zamierzamy konsekwentnie realizować naszą unikatową strategię polubowną i proponować klientom KRUKa we wszystkich krajach ugody wraz z dogodnym harmonogramem spłaty. Równocześnie zamierzamy doskonalić  nasze operacje, dbać o wysoką efektywność kosztową oraz oferować najlepszy produkt na rynku usług zarządzania wierzytelnościami w Europie - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Nowe inwestycje

Grupa KRUK w pierwszym kwartale zainwestowała 64,1 mln złotych w siedem portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 413 mln złotych. Największych inwestycji KRUK dokonał w Polsce, kupując między innymi duży portfel niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych za cenę 51,9 mln złotych od Santander Consumer Bank S.A. Pozostałe inwestycje zostały dokonane w Niemczech, Rumunii oraz Czechach.

- Czerpiemy korzyści z naszej pozycji lidera na trzech rynkach produktowych: niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich, wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie i wierzytelności korporacyjnych. Nasze szerokie portfolio produktowe i geograficzne niezmiennie daje nam komfort uczestniczenia w bardzo dużej liczbie przetargów i możliwość wyboru najlepszych możliwości inwestycyjnych w sumie na siedmiu europejskich rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Perspektywy na kolejne inwestycje są więc bardzo dobre. Banki i instytucje consumer finance przejawiają rosnące zainteresowanie sprzedażą portfeli, a my bierzemy udział we wszystkich przetargach w całej Europie. Ten rok ma szansę być rekordowy - dodał Piotr Krupa.

Już po zakończeniu kwartału KRUK uczynił istotne postępy w trwających projektach inwestycyjnych i przybliżył się do realizacji strategii, która zakłada bycie jedną z najlepszych firm zarządzania wierzytelnościami w Europie. Grupie udało się sfinalizować historyczną transakcję przejęcia portfela na rynku polskim od Grupy P.R.E.S.C.O. i tym samym otworzyć na dużą skale wtórny rynek sprzedaży wierzytelności w Polsce. KRUK przejmuje sprawy o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld złotych. Jednocześnie firma uruchomiła w Pile nowy oddział operacyjny, do którego zrekrutowała już ponad 80 osób (głównie dotychczasowych pracowników Grupy  P.R.E.S.C.O.).

Grupa KRUK rozszerzyła również swoją obecność na rynkach zagranicznych. Wygrała pierwszy przetarg na zakup portfela w Hiszpanii o wartości nominalnej 13 mln złotych. Oprócz tego otrzymała akceptację od rumuńskiego banku sprzedającego do złożonej oferty w ramach projektu inwestycyjnego na rynku rumuńskim, prowadzonego w porozumieniu z International Finance Corporation, częścią Banku Światowego. Wartość nominalna portfela niezabezpieczonych wierzytelności wynosi 2,6 mld zł.

Emisja obligacji

KRUK nieustannie pracuje nad źródłami finansowania pod dalszy rozwój. W lutym uruchomił III Program  Emisji Obligacji Publicznych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. W ramach programu już wyemitował i przydzielił  inwestorom obligacje serii AB1 o wartości nominalnej 65 mln zł, z terminem zapadalności wynoszącym 5 lat i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych.

- Ostatnia emisja udowodniła, że inwestorzy niezmiennie darzą nas wysokim zaufaniem i chcą wiązać się z biznesem KRUKa. Na nasze obligacje zapisało się w sumie blisko tysiąc inwestorów, którzy złożyli zapisy na rekordową kwotę 336 mln złotych. To najlepszy dowód na dobrą współpracę pomiędzy KRUKiem, a tysiącami inwestorów w Polsce. Markę KRUKa jako solidnego emitenta chcemy przenieść również na poziom europejski. Aktualnie trwają prace nad rozbudową możliwości finansowania naszej działalności w euro, aby wesprzeć naszą siłę inwestycyjną na dużych rynkach w strefie euro - powiedział Piotr Krupa.

Spółka aktywnie działa również na rynku obligacji prywatnych. W pierwszym kwartale przeprowadziła emisję prywatną sześcioletnich obligacji o wartości 150 mln zł i marżą 325 punktów bazowych powyżej WIBOR 3M.

Mimo poszerzenia bazy finansowania, KRUK utrzymuje rekordowo niskie poziomy zadłużenia i ma miejsce w bilansie na kolejne inwestycje. Wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych spadł na koniec pierwszego kwartału do 0,9x.

Przewiń do góry