14/04/2023

KRUK szacuje 234 mln zł zysku netto i 530 mln zł EBITDA gotówkowej za 1 kwartał 2023 roku

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym poinformował raportem bieżącym o wstępnym szacunkowym zysku netto Grupy KRUK za 1 kwartał 2023 roku w wysokości  234 mln zł. EBITDA gotówkowa została oszacowana na 530 mln zł.  Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej to 2,0.

- Jesteśmy po kolejnym bardzo dobrym kwartale. KRUK rozwija się na każdym z rynków, wzmacniając swoją międzynarodową pozycję wśród największych firm w branży. Jednocześnie cały czas pracujemy nad technologicznymi zmianami i doskonaleniem operacyjnych procesów. Bazując tylko na wstępnych szacunkach zysku netto i EBITDA gotówkowej po 3 miesiącach bardzo dobrze zapowiada nam się 2023 rok. Pierwszy raz w historii nasza gotówkowa EBITDA przekroczyła poziom pół miliarda zł w kwartale. Łącznie z inwestycjami na poziomie 0,5 mld zł i spłatami 0,7 mld zł pierwszy kwartał pokazuje naszą mocną kondycję i nadaje dobre tempo na kolejne kwartały. Dobrą wiadomością, szczególnie dla naszych inwestorów obligacyjnych, może być szacunkowy poziom wskaźnika zadłużenia –należący do najniższych w branży. Szerszego komentarza udzielimy przy okazji publikacji wyników KRUKa- powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

Ostateczne i szczegółowe wyniki za 1 kwartał 2023 roku KRUK poda w raporcie 26 kwietnia 2023 roku.

Przewiń do góry