06/08/2019

KRUK startuje z VI Programem Emisji Obligacji

12 sierpnia br. rozpoczną się zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji KRUKa. Potrwają one do 29 sierpnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22 proc.* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.). Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Copernicus Securities, Dom Maklerski BOŚ oraz Michael / Ström Dom Maklerski.

Emisja obejmuje do 250 tys. 5-letnich obligacji serii AJ1, a cena emisyjna i wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia co najmniej 100 obligacji.

- Wracamy na rynek z pierwszą emisją obligacji publicznych w ramach nowego prospektu. Planujemy pozyskać 25 mln złotych, które przeznaczymy na dalszy rozwój KRUKa. W ostatnich miesiącach najwięcej zainwestowaliśmy w Polsce i Rumunii, czyli na rynkach, na których jesteśmy obecni najdłużej. Dobra sytuacja gospodarcza w tych krajach i silne spłaty pozwalają nam myśleć o kolejnych inwestycjach na tych rynkach. Oczywiście równocześnie kontynuujemy prace nad poprawą efektywności we Włoszech i w Hiszpanii – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Zysk netto Grupy KRUK w 1 kw. 2019 roku wyniósł 97,9 mln złotych i był jednym z najwyższych w historii jej działalności. KRUK zrealizował w nim 30 proc. wyniku z całego ubiegłego roku. Utrzymał też konserwatywne podejście do zadłużenia – wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,3x.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5. lipca 2019 roku. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AJ1 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl  w zakładce „Relacje Inwestorskie” oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej oferującego, czyli Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

 

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AJ¹ są Prospekt Emisyjny Podstawowy VI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 10 lipca 2019 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AJ¹ opublikowane dnia 6 sierpnia 2019 roku dostępne na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AJ1 będą przyjmowane przez Oferującego: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 31 lipca 2019 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AJ1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 28 sierpnia 2019 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AJ1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AJ1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

 

Przewiń do góry