12/03/2020

KRUK startuje z emisją obligacji skierowaną do inwestorów indywidualnych

19 marca 2020 roku planujemy rozpocząć zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji KRUKa. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,20 proc.* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.). Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

Emisja obejmuje do 300 tys. 5-letnich obligacji serii AJ2, a cena emisyjna i wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia co najmniej 100 obligacji.

- Po ponad półrocznej przerwie wracamy na rynek obligacji publicznych. Jesteśmy świeżo po publikacji wyników rocznych, w których zaraportowaliśmy 277 mln zł zysku netto i rekordowe 1,1 mld zł EBITDA gotówkowej**. Potencjalni inwestorzy będą mieli zatem dostęp do pełnych, najnowszych sprawozdań finansowych spółki, co może pomóc w podjęciu decyzji, przy tego typu inwestycjach. Pieniądze pozyskane z emisji, przeznaczone zostaną na inwestycje w Grupie Kapitałowej KRUK, które w tym roku chcemy zwiększyć względem 2019 roku – komentuje Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. - Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, czym dziś żyje świat. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Bezpieczeństwo ma dla mnie kluczowe znaczenie, zarówno w życiu prywatnym jaki w prowadzeniu przeze mnie KRUKa przez ponad 20 lat. Jestem przekonany, że właśnie teraz wszyscy, oprócz zdrowia, potrzebujemy opanowania i stabilizacji. W kontekście emisji obligacji na dziś wygrało przekonanie, że pewnego rodzaju konsekwencja i kontynuacja w działaniu, jest teraz bardzo potrzebna zarówno w świecie finansów jaki i wśród inwestorów. Dlatego mimo zawirowań na rynku rozpoczęliśmy  przygotowania do emisji. Jednak, jeśli sytuacja w otoczeniu będzie rozwijała się w istotnie negatywnym scenariuszu nie wykluczamy przesunięcia lub odwołania emisji. KRUK na rynku obligacji jest aktywny od ponad 12 lat. W całej naszej rynkowej historii wyemitowaliśmy obligacje na kwotę ponad 2,4 mld zł i wykupiliśmy już od naszych obligatariuszy obligacje o wartości 1,1 mld zł. Obligacje te przyczyniły się do nabycia ponad 700 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej na poziomie 77 mld zł. Dzisiejsza emisja na kwotę 30 mln zł stanowi część działań zaplanowanych na rok 2020. Liczymy, że pomimo trudnego obecnie otoczenia inwestorzy będą zainteresowani naszą ofertą obligacji. – dodaje Piotr Krupa.

 

Zysk netto Grupy KRUK w 2019 roku wyniósł 277 mln zł, a EBITDA gotówkowa 1.130 mln zł. KRUK zainwestował w poprzednim roku 781 mln zł, z czego tylko w czwartym kwartale inwestycje wyniosły 389 mln zł. Utrzymał też konserwatywne podejście do zadłużenia – wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,3x.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5. lipca 2019 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AJ2 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl w zakładce „Obligacje” oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego, czyli Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AJ2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 10 lipca 2019 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AJ2 opublikowane dnia 12 marca 2020 roku dostępne na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AJ2 będą przyjmowane przez Oferującego: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 9 marca 2020 r. wynosiła 1,70%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AJ2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 31 marca 2020 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AJ2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AJ2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

** EBITDA gotówkowa = EBITDA plus spłaty na pakietach własnych minus przychody z windykacji pakietów własnych. Obliczenia według danych na 31.12.2019 r.

Przewiń do góry