03/01/2023

KRUK sprzedaje ERIF BIG S.A. firmie CRIF

KRUK w dniu 3 stycznia 2023 poinformował o zawarciu z podmiotami z Grupy CRIF umowy, której przedmiotem jest sprzedaż 100% akcji spółki ERIF BIG S.A. oraz 100% udziałów w spółce EBS Sp. z o.o. Przeniesienie własności nastąpi po spełnieniu warunków formalnych, nie później niż w lutym 2023 roku.

- Dzisiejsza transakcja jest pochodną transformacji, jaką przeszliśmy w Grupie KRUK w ostatnich latach. W jej wyniku zarząd KRUKa skupił się jeszcze mocniej na głównej linii biznesowej jaką jest zarządzanie wierzytelnościami, szczególnie w ujęciu międzynarodowym. Przypomnę, że dla polskiego biznesu zarządzania wierzytelnościami powołaliśmy osobne stanowisko dyrektora zarządzającego. Polska pozostaje dla nas kluczowym rynkiem, a jednocześnie coraz mocniej rozwijamy się poza jej granicami, o czym świadczą nasze ostanie inwestycje i osiągane spłaty. Naszym celem jest kontynuowanie międzynarodowego rozwoju i technologicznej zmiany jaką przechodzimy - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Biznes informacji gospodarczej był w naszej Grupie od 2007 roku i stanowi dla nas wsparcie w procesie odzyskiwania wierzytelności. Zamierzamy dalej kontynuować współpracę w tym obszarze, ale już na zasadach oddzielnych struktur właścicielskich. Jednocześnie ERIF dzisiaj to ponad 40-osobowa organizacja, która z sukcesem świadczy usługi wymiany informacji gospodarczej na otwartym rynku współpracując m.in. z bankami i firmami telekomunikacyjnymi. W bazie ERIF znajduję się łącznie 155 mln wpisów i tylko przez pierwsze 3 kwartały 2022 roku ERIF wygenerował 9,7 mln raportów dla swoich klientów. Skonsolidowane przychody ERIF w tym okresie wyniosły 6,8 mln zł, a EBITDA 0,6 mln zł.     Jednocześnie w skali Grupy po 3 kwartałach 2022 roku przychody tej linii biznesowej stanowiły mniej niż 1% ogółu przychodów KRUKa. Rozważyliśmy możliwe scenariusze i uważamy, że nowa struktura właścicielska dla ERIF może zapewnić więcej naturalnych synergii i dać większe szanse na wykorzystanie potencjału spółki, szczególnie że Grupa CRIF specjalizuje się w biznesie usług informacyjnych. Po finalizacji transakcji oficjalnie zakończymy naszą 15-letnią współpracę w Grupie. Uważam ten czas za ważny zarówno dla KRUKa, jak i ERIFa, Dziękuję zespołowi ERIFa za możliwość wspólnej przygody i życzę sukcesów w dalszym rozwoju. - kończy Piotr Krupa.

Przewiń do góry