04/04/2011

KRUK S.A. zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji

KRUK S.A., lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i wiodący podmiot na rynku rumuńskim, złożył w grudniu 2010 roku prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Zamiarem spółki KRUK jest przeprowadzenie emisji publicznej akcji niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu przez KNF.

 

Grupa KRUK jest multioperatorem windykacyjnym, jedyną firmą na polskim rynku, która działa na dużą skalę w obszarze nabywania wierzytelności na własny rachunek oraz prowadzenia windykacji na zlecenie tzw. inkaso. W ramach Grupy KRUK działa biuro informacji gospodarczej (ERIF BIG S.A.), firma windykacyjna (KRUK S.A.), biuro detektywistyczne, kancelaria prawna (RAVEN) oraz fundusze sekurytyzacyjne (Prokura NS FIZ, Prokulus NS FIZ). KRUK współpracuje z największymi bankami i instytucjami finansowymi działającymi w Polsce oraz dostawcami usług masowych: firmami telekomunikacyjnymi, firmami leasingowymi, ubezpieczycielami, telewizjami cyfrowymi i kablowymi itp. W 2007 roku w Rumunii powstała spółka KRUK International, która prowadzi działalność w podobnym zakresie jak KRUK w Polsce. Grupa KRUK ma 27-procentowy udziału w rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz 20-procentowy w Rumunii.

 

„Najbliższe lata dla branży zarządzania wierzytelnościami będą bardzo dobre. Szacunki wskazują, że w kolejnych 3-4 latach na polski rynek trafią bankowe portfele „złych długów” przeznaczonych do windykacji o wartości około 30 mld zł. Naturalnie celem KRUKa, jako lidera tej branży, jest wykorzystanie w pełni szans rynkowych, które przed nami stoją. Będziemy jednak potrzebowali do tego więcej kapitału na zakup wierzytelności. Ponadto zamierzamy wchodzić na kolejne rynki zagraniczne. Nasz model biznesu sprawdził się w Rumunii i widzimy duży potencjał rozwoju w innych krajach Europy Środkowej. Potrzeby inwestycyjne Grupy KRUK w najbliższych latach szacujemy na kilkadziesiąt milionów złotych” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Planowane inwestycje w dalszy rozwój spółki umocnią naszą pozycję lidera zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Celem jest także stworzenie największej firmy windykacyjnej w tej części Europy” – dodaje Piotr Krupa.

 

Dotychczas rozwój Grupy KRUK był finansowany z wypracowanego zysku spółki, emisji obligacji korporacyjnych oraz z kredytów bankowych. Ważnym momentem dla rozwoju firmy był zakup pakietu akcji spółki KRUK przez fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors. Od 2003 roku fundusz dokapitalizował spółkę kwotą prawie 90 mln zł.„Od samego początku naszej współpracy z Enterprise Investors wiedzieliśmy, że w określonej perspektywie czasu nastąpi decyzja o wyjściu funduszu. Taka jest bowiem specyfika działalności funduszy private equity. Emisja publiczna akcji i wprowadzenie spółki KRUK na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest w tym przypadku najlepszym dla wszystkich stron rozwiązaniem. – mówi Piotr Krupa. „Osobiście dla mnie bardzo ważne będzie teraz pozyskanie grona nowych, stabilnych inwestorów finansowych, którzy wezmą udział w dalszym rozwoju spółki i staną się beneficjentami dalszego wzrostu jej wartości.” – dodaje prezes KRUKa.

 

Grupa KRUK ma dwa główne źródła przychodów: z tytułu usług windykacji wierzytelności na zlecenie (tzw. inkaso) oraz nabytych pakietów wierzytelności. W przypadku usług windykacyjnych w skład uzyskiwanych przychodów wchodzą głównie prowizje, które w zależności od statusu i stopnia przeterminowania danej sprawy, wynoszą od kilku do kilkudziesięciu procent. Na przychody z windykacji pakietów zakupionych składają się kwoty odzyskane w procesie windykacji od osób zadłużonych.

 

W 2010 roku przychody Grupy KRUK wyniosły ponad 164 mln zł, a zysk netto ponad 36 mln zł. W 2009 r. skonsolidowane przychody Grupy KRUK wyniosły ponad 128 mln złotych, a zysk netto 23,5 mln złotych.

Według najnowszego raportu „Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku”, przygotowanego przez Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wartość polskiego rynku usług windykacyjnych w 2009 roku wynosiła 14,3 mld złotych. Do roku 2014 może zwiększyć się do poziomu prawie 22,2 mld złotych. Łączna wartość spraw przekazywanych do windykacji zewnętrznej wzrośnie w porównaniu z rokiem 2009 o 7,9 mld zł, czyli o 55 proc. Mimo swojej stosunkowo niedługiej historii w Polsce, branża zarządzania należnościami jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki.

 

„Rynek zarządzania wierzytelnościami rozwija się także dzięki rosnącej z roku na rok skłonności do zlecania na zewnątrz usług windykacyjnych.”– mówi Piotr Krupa. „Od kilku już lat zauważamy wzrostową tendencję do przekazywania firmom windykacyjnym zleceń odzyskiwania zadłużenia, rosną także portfele wierzytelności wystawione na sprzedaż. W 2009 roku Grupa KRUK przyjęła do obsługi zadłużenie o łącznej wartości nominalnej 4,1 mld zł na dzień nabycia lub pozyskania sprawy do inkasa. W 2010 roku na obu rynkach (Polska i Rumunia) było to ok. 1,9 mln nowych spraw o łącznej wartości nominalnej 5,9 mld zł, tj. o 26 proc. więcej niż w 2009 roku.” – dodaje. Jak podaje raport IBnGR Grupa KRUK jest zdecydowanym liderem na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami pod względem wartości spraw przyjmowanych do windykacji, z prawie 27% udziałem rynkowym. Firma zajmująca drugie miejsce w tym zestawieniu ma prawie dwukrotnie niższy udział w rynku niż Grupa KRUK. 

 

KRUK posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami na skalę masową. Model biznesowy Grupy KRUK oparty jest na dwóch segmentach działalności: windykacji wierzytelności na zlecenie (inkaso) oraz windykacji pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek. Grupa koncentruje się na działalności na najszybciej rozwijającym się rynku usług finansowych, w szczególności w obszarze długów konsumenckich. Główną grupę klientów Grupy stanowią banki oraz firmy telekomunikacyjne. Duże znaczenie dla rozwoju Grupy KRUK i rynku wierzytelności miało wdrożenie niespotykanej wcześniej w firmach windykacyjnych strategii prougodowej stosowanej wobec osób zadłużonych.

 

Począwszy od połowy 2008 r. KRUK konsekwentnie realizuje strategię opartą na zawieraniu z dłużnikami umów pozwalających na spłatę zadłużenia w ratach. To rozwiązanie typu win-win, na którym korzystają zarówno wierzyciel, jak i osoba zadłużona. Ten pierwszy stopniowo odzyskuje należne mu pieniądze. Dłużnicy mogą zaś stopniowo radzić sobie z zadłużeniem bez nadmiernego obciążania domowego czy firmowego budżetu. Strategia prougodowa zakłada postrzeganie dłużnika jako podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań z przyczyn zewnętrznych. Ma on jednocześnie świadomość, że dług musi zostać uregulowany. Efektem wdrożenia strategii opartej na ugodach jest maksymalizacja skuteczności oraz stabilizacja wpłat uzyskiwanych od dłużników. Od momentu wprowadzenia opisywanej strategii Grupa KRUK podpisała 134 tys. ugód. Wdrożenie strategii prougodowej zostało wsparte pierwszą w historii naszego kraju kampanią telewizyjną skierowaną do osób zadłużonych. To wzmocniło pozytywny wizerunek Grupy oraz sprawiło, że KRUK jest dziś najbardziej rozpoznawalną firmą windykacyjną w Polsce. W 2010 r. ponad połowa spłat uzyskanych przez Grupę była efektem strategii prougodowej.

 

Kluczowe znaczenie w działalności firmy windykacyjnej ma właściwe zarządzanie ryzykiem. Istotną barierą dla nowych firm na rynku windykacji jest brak doświadczenia w wycenie nabywanych pakietów wierzytelności. Grupa KRUK ma w tym zakresie wieloletnią praktykę, zdobytą w ramach ponad 140 transakcji zakupów pakietów wierzytelności oraz wyceny ponad 800 takich pakietów, posiada też know-how w zakresie ich późniejszej obsługi.

 

Największym akcjonariuszem spółki KRUK jest fundusz Polish Enterprise Fund IV L.P zarządzany przez Enterprise Investors, który posiada 78,5% udziału w kapitale zakładowym spółki. Drugim znaczącym akcjonariuszem spółki jest Piotr Krupa, założyciel i prezes zarządu KRUK S.A., który posiada 16,8% udziału w kapitale zakładowym spółki. Istotną grupa akcjonariuszy spółki KRUK są menedżerowie Grupy KRUK, których udział w kapitale zakładowym spółki wynosi 4,7%.

 

 

 

 

Przewiń do góry