05/04/2012

KRUK S.A. najlepszym giełdowym debiutantem w 2011 roku

Spółka KRUK S.A. otrzymała nagrodę „Byki i Niedźwiedzie” za najbardziej udany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku. Wyróżnienie w kilku kategoriach jest przyznawane najlepszym spółkom brylującym na warszawskim parkiecie przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet.

W kategorii Debiut Roku 2011 oprócz spółki KRUK nominowane były także: JSW, Coal Energy, BGŻ i Open Finance.

Publiczna oferta i debiut akcji spółki KRUK na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był dużym sukcesem i jednym z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej działalności firmy. Wśród 38 spółek debiutujących w 2011 roku na giełdzie, oferta spółki KRUK była jedną z większych pod względem wartości.

Inwestorzy kupili akcje KRUKa za ponad 369 mln zł. Zainteresowanie akcjami KRUKa było bardzo duże. Inwestorzy indywidualni zgłosili chęć zakupu ponad dwukrotnie więcej akcji, niż zostało dla nich przeznaczone. Jeszcze chętniej akcje KRUKa sprzedawane w ofercie publicznej nabywały instytucje finansowe. Według aktualnych danych akcje KRUKa znajdują się w portfelach 11 z 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych. W przypadku spółek spoza indeksu WIG20 jest to jednym z najlepszych rezultatów na giełdzie. Akcje KRUKa cieszyły się też sporym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, co w ubiegłym roku, z uwagi na ostrożność inwestycyjną panująca na rynkach, było zjawiskiem dość wyjątkowym.

Sprzedaż akcji miała duże znaczenie dla rozwoju biznesu firmy w 2011 roku. Bezpośrednio do spółki wpłynęło ponad 43 mln zł. Środki pozyskane z oferty publicznej zostały zainwestowane w zakup portfeli wierzytelności.

-W 2011 roku, między innymi dzięki finansowaniu inwestycji z emisji akcji, umocniliśmy pozycje lidera na rynku zarządzania wierzytelności w Polsce i Rumunii oraz weszliśmy na rynek czeski – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - Rok 2012 to dla nas czas przygotowań do kolejnych wyzwań. Naszym celem jest liderowanie temu sektorowi w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla Piotr Krupa.

Przewiń do góry