07/09/2020

KRUK rusza z pierwszą emisją obligacji pod VII Programem obligacji

7 września 2020 roku KRUK podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK1 (Obligacje). Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 25 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 4,8 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ oraz Ipopema Securities. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

- Dostajemy sygnały z rynku, że inwestorzy czekają na nasze obligacje, a KRUK jako wieloletni emitent chce być obecny również teraz, kiedy rynek potrzebuje stabilizacji i powrotu do regularności sprzed pandemii. KNF w sierpniu zatwierdził Prospekt KRUKa i dzisiaj wychodzimy z pierwszą emisją 25 mln zł dedykowaną inwestorom indywidualnym - komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. -  Liczymy na wzrost podaży portfeli wierzytelności w końcówce roku i obecna emisja będzie jednym ze źródeł finansowania działalności Grupy. Oferujemy inwestorom stałe oprocentowanie obligacji na poziomie 4,8% rocznie, wychodząc naprzeciw inwestorom w środowisku niskich stóp procentowych. Zapisy na obligacje rozpoczną się 10 września i potrwają do 23 września 2020r. - dodaje Piotr Krupa.

 

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2020 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK1 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl w zakładce „Obligacje” oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AK1 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2020 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AK1 opublikowane dnia 07.09.2020 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AK1 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

 

Przewiń do góry