07/03/2016

KRUK rozwija skrzydła w Europie i odnotowuje bardzo dobre wyniki

Grupa KRUK (GPW: KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za 2015 rok.

 

  • spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 826 mln zł, w porównaniu do 712 mln złotych w 2014 roku (wzrost o 16 proc.);
  • inwestycje Grupy KRUK w nowe portfele wierzytelności zamknęły się w kwocie 489 mln złotych w sumie na sześciu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech i we Włoszech, wobec 571 mln złotych w rekordowym 2014 roku (86 proc. całkowitych inwestycji 2014 roku oraz 178 proc. nakładów po wyłączeniu dwóch istotnych portfeli wierzytelności hipotecznych nabytych w 2014 roku; 489 mln zł nakładów w 2015 roku nie obejmuje inwestycji z P.R.E.S.C.O.);
  • przychody Grupy wzrosły do 611 mln złotych, względem 488 milionów złotych w poprzednim roku (wzrost o 25 proc.);
  • EBITDA gotówkowa wzrosła o 7% i wyniosła w 2015 roku 524 mln złotych;
  • skonsolidowany zysk netto wyniósł 204 mln złotych, w porównaniu do 151 mln złotych w całym 2014 roku (wzrost o 35 proc.), zysk netto przypadający na jedną akcję (EPS podstawowy) wzrósł o 32% do 11,8 zł, a rentowność kapitałów własnych (ROE) utrzymała się na poziomie 26 proc.;
  • po bardzo dobrych wynikach, zarząd KRUK SA. zamierza rekomendować na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,0 zł na akcję ze skonsolidowanego zysku; w poprzednim roku KRUK wypłacił 1,5 zł na akcję;
  • Grupa KRUK jest w trakcie finalizacji transakcji zakupu portfela z P.R.E.S.C.O. i planuje rozpocząć działalność na przejmowanym portfelu w drugim kwartale 2016 roku;
  • w 2015 roku Grupa KRUK realizowała strategię na lata 2015-2019 m.in, zakładając spółki zależne we Włoszech i w Hiszpanii; w tym samym roku KRUK dokonał pierwszych inwestycji w portfele wierzytelności w Niemczech i we Włoszech;
  • 1 grudnia KRUK dołączył do prestiżowego indeksu MSCI Global Small Cap, a 21 marca do indeksu FTSE EM.

 

- Z rekordowym zyskiem na poziomie 204 mln złotych zamknęliśmy bardzo udany i ważny rok w historii działalności Grupy KRUK. Spłaty z nabytych portfeli wierzytelności wyniosły 826 mln złotych, najwięcej w historii. Co najważniejsze, ponad pół miliarda złotych wpłat pochodziło ze strategii prougodowej. To właśnie budowanie relacji z klientami i ugodowe rozwiązywanie problemów zadłużenia stanowi fundamenty naszego sukcesu. Będziemy konsekwentnie rozwijać nasz model polubowny zarówno w Polsce jak i w Europie. W 2015 roku dokonaliśmy znaczących inwestycji, które będą budowały wyniki KRUKa w przyszłości. Zainwestowaliśmy 489 mln złotych w 86 portfeli w sumie aż na sześciu rynkach. W porównaniu do poprzedniego roku, dołożyliśmy dwa nowe – rynek niemiecki i włoski. Dodatkowy potencjał generuje też Hiszpania, gdzie założyliśmy już spółkę. Dodatkowo, zamykana właśnie transakcja z PRESCO otworzyła dla nas rynek wtórnego obrotu wierzytelnościami w Polsce. Miniony rok był pierwszym ważnym krokiem, których przybliżył nas do realizacji strategii na lata 2015-2019 i wzrostu wartości Grupy - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

 

Wysokie spłaty i przełomowe inwestycje.

Wzrost wyników to efekt rosnących spłat z obsługi portfeli własnych. Ich wartość w 2015 roku wyniosła 826 mln złotych i była najwyższa w historii działalności KRUKa oraz o 16 proc. wyższa niż rok wcześniej. Tylko w czwartym kwartale 2015 roku spłaty wyniosły 221 mln złotych.

- Pozytywny wpływ na spłaty z portfeli własnych ma nasz unikatowy, prougodowy model operacyjny. Niemal dwie trzecie sumy w 2015 roku pochodziło z ugód podpisanych z naszymi klientami. Jest to szczególnie ważne w warunkach poprawiającej się kondycji gospodarczej. Co ważne, obserwujemy to zjawisko nie tylko w Polsce, ale również na pozostałych rynkach naszej działalności - powiedział Piotr Krupa.

Podmioty Grupy KRUK w 2015 roku zainwestowały w 86 nowych portfeli wierzytelności 489 mln złotych – w Polsce 258 mln zł, w Rumunii 157 mln zł, a na pozostałych rynkach 73 mln złotych. Wartość nominalna przejętych aktywów wyniosła w sumie 4,9 mld złotych. W ramach realizacji strategii na lata 2015-2019, Grupa KRUK rozwija swoją działalność w Europie i nabyła pierwsze portfele wierzytelności w Niemczech i we Włoszech. Dodatkowo założyła także spółkę w Hiszpanii.

- Dokonaliśmy ważnego kroku w historii naszej Grupy. W ciągu jednego roku kupiliśmy pierwsze portfele na nowym rynku niemieckim, zainwestowaliśmy w pierwszy portfel we Włoszech oraz wyceniliśmy pierwsze portfele na rynku hiszpańskim. Dokonania w 2015 roku przybliżają nas istotnie do celu, jakim w naszej strategii jest uzyskanie pozycji jednej z największych firmy zarządzania wierzytelnościami w Europie. Już dziś widzimy, że siedem rynków geograficznych, na których działamy, oferuje duże możliwości inwestycyjne. Natomiast dla osób zadłużonych w tych krajach, nasza unikatowa strategia operacyjna może być cenną i skuteczną receptą na wychodzenie z problemu zadłużenia. Widzimy szereg przetargów, które są lub mogą pojawić się w przyszłości co wskazuje, że i w tym roku podaż powinna być mocna na wszystkich naszych rynkach - powiedział Piotr Krupa.

 

Finalizacja umowy inwestycyjnej z P.R.E.S.C.O.

Nakłady w 2015 roku nie obejmują umowy inwestycyjnej zakupu polskiego portfela wierzytelności od P.R.E.S.C.O. Group z ceną do 217 mln zł. Grupa KRUK oraz PRESCO podpisały umowę obejmującą przejęcie stu procent udziałów w Presco Investments S. à.r.L., posiadającej wraz z funduszem P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ portfel wierzytelności na rynku polskim. W jego skład wchodzą dwa miliony spraw o łącznej wartości nominalnej 2,7 miliarda złotych.

- Rozpoczęliśmy wdrażanie działań operacyjnych na przejmowanym portfelu i jesteśmy na najlepszej drodze, żeby w najbliższych miesiącach ostatecznie sfinalizować transakcję. Umowa z PRESCO jest bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla KRUKa, ale również całej branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. To była pierwsza, na tak wielką skalę, transakcja na rynku obrotu wtórnego. Oczekujemy, że tego typu transakcje w przyszłości się powtórzą, a KRUK, ze swoim charakterem innowatora, niezmiennie będzie wyznaczał trendy i wykorzystywał kolejne szanse rynkowe - dodał Piotr Krupa.

 

Dobry dostęp do finansowania

KRUK jest gotowy na kolejne inwestycje we wszystkich krajach działalności m.in. dzięki dobremu dostępowi do kapitału. Na koniec 2015 roku miał 560 mln zł limitu kredytowego w bankach, z czego równowartość 220 mln zł może wykorzystać również w euro.

- W 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi instytucjami, które chcą finansować rosnący biznes Grupy KRUK. Niezmiennie cieszymy się dużym zaufaniem największych banków w Polsce. Co ważne, nasi partnerzy chcą uczestniczyć także w ekspansji geograficznej KRUKa na kraje Europy Zachodniej. Dowodem tego są pozyskane w ubiegłym roku atrakcyjne linie kredytowe, które możemy wykorzystać w euro - powiedział Piotr Krupa.

Grupa KRUK ma miejsce w bilansie na kolejne zakupy portfeli wierzytelności dzięki bardzo niskiemu poziomowi zadłużenia. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 2015 roku utrzymał się na poziomie 1,0x i jest najniżej od 1 kwartału 2011 roku. Z kolei wskaźnik długu netto do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej wyniósł 1,5x, tyle samo ile na koniec poprzedniego kwartału.

Już po zakończeniu 2015 roku KRUK uruchomił III Program Emisji Obligacji Publicznych o wartości nominalnej 300 mln złotych, a także podjął uchwałę o emisji obligacji na rynku prywatnym o wartości do 150 mln zł.

- Nasze emisje obligacji chcemy kierować zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Decyzja o rozpoczęciu kolejnego programu emisji obligacji publicznych to wynik naszej dotychczasowej udanej współpracy z inwestorami indywidualnymi. Ostatnia emisja, którą przeprowadziliśmy w listopadzie ubiegłego roku, pokazała spore zainteresowanie wśród inwestorów indywidualnych. Doceniamy także zaufanie, którym niezmiennie obdarzają nas inwestorzy instytucjonalni. Bijemy rekordy nie tylko rosnącym zyskiem netto - ciągle się rozwijamy i widzimy wiele szans inwestycyjnych, dlatego emisja na 150 mln zł skierowana do nich będzie największa w historii naszej spółki - dodał Piotr Krupa.

 

Inkaso, pożyczka Novum oraz ERIF.

KRUK ma za sobą udany rok również w segmencie zarządzania wierzytelnościami na zlecenie. Inkaso wygenerowało przychody na poziomie 30 mln złotych, przy istotnym wzroście obsługiwanego portfela we wszystkich krajach do 4,0 mld złotych w całym 2015 roku. Tylko w Polsce KRUK przyjął do obsługi sprawy o wartości nominalnej niemal 3,6 mld zł, czyli więcej niż w sumie czterech największych konkurentów. Dało to KRUKowi udział w rynku na poziomie 40 procent.

- KRUK skutecznie konkuruje na trudnym i bardzo rozdrobnionym rynku inkaso. Osiągamy powtarzalne wyniki i umacniamy pozycję na rynku. Dodatkowo dzięki obecności w tym segmencie, doskonalimy swoje operacje i analizy - powiedział Piotr Krupa.

Oprócz segmentu inkaso, w 2015 roku na znaczeniu zyskiwały pozostałe działalności Grupy, czyli ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz produkt pożyczki Novum. Obie usługi wygenerowały w sumie ponad 18 mln złotych przychodów i był to najwyższy wynik w historii działalności KRUKa. Zarówno baza ERIF, jak i produkt pożyczkowy Novum są ważnymi elementami całego procesu budowy relacji z konsumentami, ale także stają się stopniowo coraz większymi, samodzielnymi biznesami.

 

Kolejna dywidenda KRUKa.

Zarząd KRUKa zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,0 zł na akcję, czyli około 35 mln zł, ze skonsolidowanego zysku netto. W pozostałej części wynik Spółki trafi na kapitał zapasowy. Jeśli Walne Zgromadzenie zaakceptuje propozycję Zarządu, będzie to drugi rok pod rząd, kiedy KRUK podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 1,5 zł na akcję.

- Za nami kolejny bardzo dobry rok. Udowodniliśmy, że potrafimy dynamicznie rosnąć i wchodzić na kolejne rynki, a dodatkowo dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Wypłata i wysokość dywidendy uwzględniają nasze zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w przyszłości oraz aktualny poziom zadłużenia. Wierzę, że wypłata, podobnie jak w ubiegłym roku, wzmocni kulturę budowania wyniku oraz zachęci akcjonariuszy do akumulowania posiadanych akcji - powiedział Piotr Krupa.

 

O Grupie KRUK.

KRUK S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy sięgnęły 611 mln złotych w 2015r.

 

Przewiń do góry