08/11/2022

KRUK rozwija się międzynarodowo i kończy 3 kwartały 2022 z zyskiem 677 mln zł

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki po 3 kwartałach 2022, które były zgodne ze wstępnymi szacunkami. Zysk netto Grupy KRUK wyniósł 677 mln zł i był większy r/r o 20%. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 1 928 mln zł, wyższe o 19% r/r. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 363 mln zł, więcej o 18% r/r.

-Zysk netto po 3 kwartałach stanowi 97% zysku ubiegłorocznego, dla nas rekordowego. Osiąganie takich poziomów przez KRUKa jest możliwe dzięki byciu ekspertem zarówno w procesach polubownych, jak i sądowych. Rozwijamy się międzynarodowo doskonaląc nasze operacyjne kompetencje m.in. we Włoszech i Hiszpanii. Stawiamy również na rozwiązania online, rozwijamy narzędzia bezobsługowe dla klienta. Ten rok upływa nam pod hasłem transformacji cyfrowej i zapewne również w  kolejnych latach dużą wagę będziemy przykładać do digitalizacji i rozwoju technologicznego – komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A..

Przez 3 kwartały 2022 Grupa KRUK osiągnęła przychody ogółem w łącznej wysokości 1,6 mld zł, tj. o 20% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 1,4 mld zł, co stanowi wzrost o 19% r/r. Z zainwestowanych 1,4 mld zł przez KRUKa przez 3 kwartały 2022, aż 82% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku włoskiego i hiszpańskiego.

- Cały czas pracujemy nad podnoszeniem naszej efektywności, co m.in. przełożyło się na tegoroczne wysokie poziomy spłat i pozytywnych aktualizacji. Ten rok jest dla nas bardzo intensywny na wielu płaszczyznach. Inwestycje z pierwszych 9 miesięcy roku stanowią blisko 80% inwestycji ubiegłorocznych. Również w tym obszarze widzimy wzrost udziału biznesu poza Polską, szczególnie na rynkach południowej Europy– komentuje Piotr Krupa.–-  Działalnością windykacyjną zajmujemy się od 22 lat, a od 11 lat akcje KRUKa notowane są na GPW w Warszawie. Cieszymy się zaufaniem zarówno klientów, partnerów biznesowych jak i inwestorów. Bardzo dobre wyniki po 3 kwartałach uświetniło otrzymanie 2 nagrody głównej za najlepszy raport giełdowy oraz wejście KRUKa do indeksu WIG20. Choć powodów do celebracji jest wiele, to skupiamy się na przyszłości, w której otoczenie jest trudne do przewidzenia. Będziemy podejmować działania tak, aby jak najlepiej przejść przez takie warunki i wykorzystać potencjalne szanse, szczególnie że działamy w sektorze cechującym się antycyklicznoscią. Zespół jest mocno zmotywowany do kolejnych działań. Przed nami końcówka roku a my już pracujemy na wynik przyszłych lat.- powiedział Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.

Przewiń do góry