25/05/2015

KRUK rozpoczyna zapisy na obligacje publiczne

Ruszyły zapisy na obligacje KRUK S.A. serii W1, oferowane w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Inwestorzy mogą składać swoje zapisy do 2 czerwca, a łączna wartość oferty to 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji po raz pierwszy w historii spółki będzie stałe i wyniesie 4,5% w skali roku. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału. Publiczna oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.

- Inwestorzy indywidualni stanowią ważną grupę odbiorców emitowanych przez nas papierów wartościowych, zarówno jeśli mówimy o akcjach naszej spółki, jak i o obligacjach. To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy drugą w naszej historii publiczną ofertę obligacji. Jej parametry zostały dobrane zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami inwestorów. Oferta stanowi kolejną szansę na uczestnictwo we wzroście jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm zarządzających wierzytelnościami w Europie - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Emisja obejmuje 200 tys. obligacji publicznych serii W1. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł i jest równa cenie nominalnej. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10 000 zł. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. Listę Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM znaleźć można na stronie internetowej www.bdm.pl.

Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, opublikowanym 30 grudnia 2014 roku oraz Ostatecznych Warunkach Emisji, opublikowanych 11 maja 2015 roku na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Wpływy z emisji Obligacji serii W1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK.

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 900 mln zł, z czego ok. 440 mln zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji spółki KRUK o łącznej wartości nominalnej 485 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-20.

Przewiń do góry