10/01/2023

KRUK rośnie w Europie: w 2022 roku zainwestował 2,3 mld zł i odzyskał 2,6 mld zł

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 2022 łącznie 2,6 mld zł, więcej o 18% r/r. Spłaty w samym 4 kwartale 2022 roku 697 mln zł, tj. o 16% więcej niż w 4 kwartale 2021 roku i o 7% więcej w porównaniu do 3 kwartału 2022.

- Spłaty w 2022 roku są na rekordowym dla nas poziomie – jest to efekt intensywnej pracy na wielu płaszczyznach, zarówno operacyjnych jak i analitycznych. Na tak dobry wynik złożyło się wiele czynników – nie tylko skala posiadanych wierzytelności, ale również nasza nieustanna praca nad nowymi rozwiązaniami, w tym narzędziami online oraz rosnące znaczenie procesu sądowego– mówi Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..-  Rozwijamy się na każdym z rynków oraz współpracujemy międzynarodowo, aby wypracować najlepsze rozwiązania skuteczne lokalnie. Efekt naszej pracy jest widoczny w spłatach 2022 roku, ale mamy aspiracje aby się nie zatrzymywać i dalej rozwijać.

Grupa KRUK zainwestowała w całym 2022 Grupa KRUK 2,3 mld zł w portfele wierzytelności o nominale blisko 13,7 mld zł, w porównaniu do 1,7 mld zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 9,7mld zł w 2021 roku. 90% wszystkich inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. W samym 4 kwartale 2022 roku inwestycje w portfele wierzytelności o łącznym nominale ponad 5,9 mld zł wyniosły 961  mln zł.

 –Ubiegły rok zamknęliśmy rekordowymi inwestycjami, skupiając się przede wszystkim na wierzytelnościach detalicznych niezabezpieczonych. Co istotne, 80% naszych inwestycji zostało zrealizowanych poza Polską – głównie w Hiszpanii i we Włoszech. Dla nas znaczenie tych rynków będzie rosło również w kolejnych latach, a dzięki co raz lepszym wynikom, wyższym spłatom i rosnącemu doświadczeniu, jesteśmy bardziej konkurencyjni również poza Polską -  komentuje Piotr Krupa. – Cieszy mnie zarówno wynik na spłatach, jak i poziom inwestycji w 2022 roku. Co ważne, część zawartych umów, tzw. forward flow, dotyczy także nabywania przez nas wierzytelności w 2023 roku, co w praktyce już zapewnia nam nowe inwestycje.  Jesteśmy jak dobrze pracująca, sprawna maszyna, która  już dzisiaj przynosi efekty intensywnej 25letniej pracy, a którą, patrząc na zespół ludzi, rozwój technologiczny i międzynarodowy KRUKa, stać na jeszcze lepsze wyniki.

 

Przewiń do góry