28/10/2018

KRUK przyspieszył z inwestycjami w trzecim kwartale

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 roku:

  • Zysk netto w okresie 1-3 kwartał 2018 roku wyniósł 279 mln zł. KRUK zrealizował 95 proc. wyniku z całego ubiegłego roku przy rentowności na poziomie 31%. Zysk netto w samym trzecim kwartale wyniósł 90 mln zł.
  • Łączne spłaty w ostatnich trzech kwartałach wyniosły 1 144 mln zł, czyli 84% wyniku całego 2017 roku. Spłaty z portfeli własnych w trzecim kwartale wyniosły 381 mln złotych.
  • KRUK w pierwszych trzech kwartałach zainwestował 1 055 mln zł w 141 portfeli o łącznej wartości nominalnej 6,2 mld złotych – największy udział w inwestycjach miał rynek polski (521 mln zł), a w dalszej kolejności Włochy (267 mln zł), Hiszpania (166 mln zł) oraz Rumunia (70 mln zł). Tylko w 3. kwartale nakłady wyniosły 647 mln złotych, a wartość nominalna portfeli 3,7 mld złotych.
  • Wciąż wysoki, ale już racjonalny poziom konkurencji w Polsce, umożliwił KRUKowi istotny wzrost inwestycji. W Rumunii, po spokojnym początku roku, banki wracają na rynek z kolejnymi transakcjami. Podaż portfeli we Włoszech i w Hiszpanii pozostaje silna.
  • W październiku 2018 roku KRUK przeprowadził prywatną emisję obligacji o wartości 35 mln zł. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat, a oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M powiększony o 3,50 p.p. Emisja została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i była pierwszą emisją obligacji przeprowadzoną przez KRUK od czerwca 2017 r. (wówczas spółka wyemitowała 5-letnie obligacje w euro ze stałym oprocentowaniem 3,59%) oraz pierwszą dokonaną w polskich złotych od grudnia 2016 roku (5-letnie obligacje z oprocentowaniem WIBOR 3M powiększonym o 3,15 p.p).
  • KRUK ma miejsce na dalsze inwestycje w portfele wierzytelności. Poziom wskaźnika długu netto do kapitałów własnych na koniec września 2018 roku wyniósł 1,3x (w porównaniu do 1,1x na koniec czerwca).

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 roku

(w mln zł)

1-3kw. 2018

1-3kw. 2017

2017

Wykonanie

Przychody

893,5

806,9

1 055,5

85%

Spłaty z portfeli własnych

1 144,1

994,0

1 368,9

84%

EBITDA

408,8

380,6

439,4

93%

EBITDA gotówkowa*

727,6

631,1

836,6

87%

Zysk netto

279,3

291,3

295,2

95%

(*) EBITDA gotówkowa = EBIT + spłaty z portfeli własnych - przychody z portfeli własnych

- To był dla nas drugi najlepszy kwartał w historii pod względem poziomu inwestycji. Więcej zainwestowaliśmy jedynie w drugim kwartale 2016 roku, ale wtedy duży udział miała inwestycja w portfel PRESCO. Więcej inwestujemy w Polsce, gdzie obniżyła się presja konkurencyjna. Dużych inwestycji dokonaliśmy także we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie ciągle pracujemy nad poprawą jakości operacji. Wzrosły także nasze nakłady w Rumunii, gdzie rynek ożywił się po spokojniejszym początku roku. Podaż ponownie powinna osiągnąć szczyt w ostatnim kwartale, a my chcemy kontynuować ekspansję zarówno w kraju, jak i za granicą. Ważnym krokiem dla nas był udany powrót na rynek obligacji – już rozważamy kolejne emisje. Dodatkowo wciąż pracujemy nad przeglądem opcji strategicznych - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Przewiń do góry