18/12/2023

KRUK przydzielił dodatkową pulę obligacji w EURO z redukcją 65%

KRUK przydzielił  dodatkowe obligacje o łącznym nominalne 5 mln EURO serii AO4EUR z redukcją 65%. Była to uzupełniająca oferta przeprowadzona tuż po bardzo udanej pierwszej w historii KRUK ofercie prospektowej w walucie EURO kierowanej do inwestorów indywidualnych. Łączna wartość zapisów złożonych przez 316 inwestorów w ofercie uzupełniającej wyniosła 14,3 mln EURO. Łącznie, w obu emisjach, KRUK pozyskał 10 mln EUR finansowania.

- Druga emisja obligacji KRUKa w EURO na rynku polskim, przeprowadzona w tak krótkim czasie od uplasowania serii AO3EUR, spotkała się powtórnie z dużym zainteresowaniem inwestorów. Przypomnę, że przy poprzedniej zredukowaliśmy zapisy o 71%, a teraz o 65%. Jestem bardzo zadowolony, że nowy produkt na rynku kapitałowym w Polsce został tak dobrze przyjęty. Po raz kolejny wychodzą naprzeciw sobie potrzeby KRUK i potrzeby  inwestorów – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Obie emisje spotkały się też z dużym zainteresowaniem pracowników KRUKa spoza Polski. Zapisy na obligacje złożył również jeden z członków zarządu KRUKa. To potwierdza zaangażowanie zespołu i wiarę w KRUKa. Często podkreślam, że dotychczasowe sukcesy należy celebrować, ale też mieć wizję przyszłości i pracować na kolejne. Rok 2023, w którym obchodzimy 25-lecie istnienia, jest dla KRUKa bardzo sprzyjający, ale ja już patrzę w przyszłość. W moim przekonaniu lata następne będą nacechowane dalszą transformacją informatyczną oraz ciągłym doskonaleniem naszej organizacji, co będzie pozytywnie wpływać na międzynarodowy rozwój KRUKa.

 

Przewiń do góry