03/10/2023

KRUK przydzielił 90 mln zł obligacji z redukcją 9%

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 90 mln PLN obligacji serii AO2. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 99 mln zł, co przełożyło się na redukcję zapisów na poziomie 9%. Emisja była przeprowadzona w ramach X Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku.

-  W tym roku już 4-krotnie wychodziliśmy z ofertą obligacji do inwestorów indywidualnych i wszystkie emisje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie od początku roku wyemitowaliśmy na rynku detalicznych obligacji 265 mln zł. Cieszymy się z takiego wyniku i liczymy na dalszy liczny udział inwestorów w kolejnych emisjach, które chcemy przeprowadzać w sposób cykliczny. Dodatkowo doceniam fakt, że obligacje KRUKa cieszą się coraz większym zainteresowaniem samych pracowników z Grupy. Pozyskane finansowanie od obligatariuszy pozostaje dla nas ważne, szczególnie że Grupa KRUK stale się rozwija a środki te obok kredytów i środków własnych są istotne w naszej strategii   – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..  Ten rok jest szczególny dla KRUKa – świętujemy 25 lat działalności, po raz pierwszy wyemitowaliśmy obligacje poza Polską, a wyniki po 1 półroczu były rekordowo wysokie w naszej historii. Prowadzimy spójną strategię rozwoju, nasze działania są przejrzyste i zrozumiałe dla rynku, stąd adekwatne zaufanie inwestorów.

 

Przewiń do góry