08/08/2023

KRUK przydzielił 75 mln zł obligacji z redukcją 39%

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 75 mln PLN obligacji serii AO1. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 123 mln zł, co przełożyło się na redukcję zapisów na poziomie 39%. Emisja była przeprowadzona w ramach X Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku.

- Obecna emisja serii AO1 cieszy  się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Jest to świetna inauguracja kolejnego, już 10-tego prospektowego programu emisji obligacji na kwotę 700 mln zł. Dla nas to też potwierdzenie dobrego prowadzenia zdrowego biznesu, który od 25 lat konsekwentnie i  w sposób zrównoważony rozwijam.  Dziś KRUK to jedna z największych międzynarodowych firm z naszej branży na świecie. Mocno rozwijamy się też technologicznie  - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..  Chciałbym w tym miejscu podziękować za zaufanie i zapewnić, że będziemy dbać i rozwijać relacje, które od 10 lat tworzymy z indywidualnymi obligatariuszami. Patrząc na naszą rosnącą skalę, ale wychodząc też naprzeciw oczekiwaniom inwestorów indywidualnych jesteśmy i będziemy na rynku obligacji coraz częściej. Jest to bardzo ważne źródło na naszej zdywersyfikowanej i dobrze poukładanej mapie dostępu do finansowania. Budujemy mocne fundamenty pod dalszy rozwój KRUKa .

 

Przewiń do góry