12/08/2022

KRUK przydzielił 60 mln zł obligacji z redukcją 23%

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 60 mln PLN obligacji serii AM4. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 77,9 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie 22,94%. Emisja była przeprowadzona w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,30 punktu procentowego w skali roku.

- To już trzecia emisja obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych w 2022 roku.  Łącznie w tym roku pod VIII Programem Emisji Obligacji zaoferowaliśmy inwestorom 160 mln zł. Mimo panującej niepewności na rynkach kapitałowych oraz okresu wakacyjnego, inwestorzy złożyli zapisy na  kwotę 78 mln zł, czyli 130% maksymalnej wartości oferty. Zainteresowanie i zaufanie inwestorów jest dla nas bardzo ważne, a KRUK dzisiaj to silna, doświadczona i prężnie rozwijająca się Grupa międzynarodowa,  stawiająca na nowoczesność i transformację technologiczną - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Rynek obligacji dedykowanych dla inwestorów indywidualnych, na którym jesteśmy obecni od 8 lat, pozostaje dla nas ważnym źródłem finansowania. Jednocześnie analizujemy dodatkowe możliwości finansowania, tak aby KRUK miał dostęp do zdywersyfikowanych źródeł. Biznesowo kontynuujemy realizację naszej strategii międzynarodowego rozwoju, skupiając się na linii biznesu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych oraz dalszym rozwoju technologicznym. Już dziś korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, oferując naszym klientom szereg rozwiązań online, w tym możliwość zarządzania swoim zadłużeniem. W Grupie prowadzonych jest szereg innowacyjnych projektów wspierających nasz główny biznes. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwalają nam na dalszy rozwój Grupy KRUK w środowisku międzynarodowym- kończy Piotr Krupa.

Przewiń do góry