13/06/2023

KRUK przydzielił 50 mln zł obligacji z redukcją 68%

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 50 mln PLN obligacji serii AN4. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła blisko 156 mln zł, co przełożyło się na redukcję zapisów na poziomie 68%. Emisja była przeprowadzona w ramach IX Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku.

- Obligacje serii AN4 cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, którzy złożyli zapisy na łączną kwotę 156 mln zł. Bardzo doceniam zaufanie, jakim obdarzają nas inwestorzy. W tym roku w ramach prospektowych ofert dłużnych papierów wartościowych kierowanych do inwestorów indywidualnych wyemitowaliśmy obligacje o łącznym nominale  100 mln zł.  Przypomnę, że  w pierwszym półroczu tego roku pozyskaliśmy również 120 mln zł od obligatariuszy instytucjonalnych oraz 150 mln EUR z obligacji wyemitowanych pod prawem szwedzkim. Rozwijamy też dostępne dla KRUKa linie kredytowe i tu możemy poinformować o nawiązaniu współpracy z Alior Bank poprzez podpisanie umowy na rewolwingowy kredyt w kwocie 50 mln zł.   Cały czas pracujemy nad tym, aby zapewniać firmie  dobry dostęp do finansowania, umożliwiający dalszy rozwój KRUKa - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – W tym roku obchodzimy 25lecie działalności – zaczynaliśmy jako  trzyosobowa firma, a dziś jesteśmy w czołówce międzynarodowych firm z branży. Dzięki inwestorom jesteśmy w stanie wzmacniać naszą pozycję na rynku, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki.- dodaje  Piotr Krupa.

 

Przewiń do góry