20/02/2023

KRUK przydzielił 50 mln zł obligacji przy 52% redukcji zapisów

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 50 mln PLN obligacji serii AN3. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 105 mln zł, co przełożyło się na redukcję zapisów na poziomie  52,28%. Emisja była przeprowadzona w ramach IX Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku.  

-  Cieszy nas, że KRUK po raz kolejny przydzielił obligacje dedykowane inwestorom indywidualnym,  w  kwocie jaką zaoferował rynkowi. Tym razem inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 105 mln zł, co przełożyło się na 52,28% redukcję zapisów.  - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – KRUK prężnie się rozwija i jako międzynarodowa Grupa realizująca swoją strategię opartą m.in. na rozwoju technologicznym docenia ważne wsparcie finansowe obligatariuszy, podobnie jak kredytów bankowych. Chcemy cyklicznie oferować dłużne papiery i korzystać z tego źródła finansowania, pozwalającemu na dalszy rozwój Grupy, a jednocześnie dokładając cegiełkę do wzrostu rynku obligacji w Polsce.- dodaje  Piotr Krupa.

 

Przewiń do góry