17/10/2023

KRUK przydzielił 450 mln zł obligacji inwestorom instytucjonalnym

KRUK w dniu dzisiejszym przydzielił 450 mln PLN obligacji serii AL4. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji. Oferta skierowana była do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża  4,65 p.p. w skali roku.

-  Tydzień temu opublikowaliśmy rekordowe spłaty po pierwszych trzech kwartałach tego roku w kwocie 2,3 mld zł oraz rekordowe inwestycje na poziomie blisko 2 mld zł. Dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że zdobywamy kolejne rekordy emitując 450 mln zł obligacji w jednej serii. Osiągnęliśmy tym samym poziomy zarezerwowane dla największych polskich podmiotów, jakimi są np. banki. Dodam, że jest to nasza druga w tym roku emisja obligacji pod programem bezprospektowym, a obie łącznie wyniosły 570 mln zł. Obecna emisja cieszyła się największym w historii polskich emisji obligacji KRUKa zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, co przełożyło się na relatywnie niewielki wzrost marży przy rekordowej  emisji 6-letnich obligacji. Jednocześnie w tym roku wyemitowaliśmy już 265 mln zł 5-letnich obligacji w emisjach prospektowych kierowanych do inwestorów indywidualnych– komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..  Doceniam i dziękuję za zaufanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, szczególnie tych którzy od lat są naszymi obligatariuszami. Poprzez finansowanie dłużne KRUKa macie realny wkład w jego ciągły rozwój. To kolejny intensywny  i rekordowy rok dla KRUKa i  spodziewamy się, że kolejne lata będą podobne. Stąd dobry i zdywersyfikowany dostęp do finansowania zarówno bankowego, jak i obligacyjnego jest dla nas bardzo ważny. Nie wykluczamy kolejnych emisji obligacji, zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

 

Przewiń do góry