28/11/2022

KRUK przydzielił 25 mln zł obligacji z redukcją 46%

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 25 mln PLN obligacji serii AN1. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 46,2 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie 45,8%. Emisja była przeprowadzona w ramach IX Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku.

- Zainteresowanie inwestorów obligacjami KRUKa nie słabnie. Cieszy nas to zaufanie inwestorów,  i wierzymy, że u jego podstaw leży zbudowana przez lata, silna marka KRUKa, potwierdzana osiąganymi wynikami. Inwestorzy, w czwartej z kolei prospektowej  emisji papierów dłużnych w tym roku, złożyli zapisy na 46,2 mln zł, stąd redukcja zapisów na poziomie 45,8% - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – KRUK ma się dobrze, a pozycja naszej międzynarodowej Grupy jest silna. W przyszłym roku świętować będziemy 25lecie działalności, a ja czuję, że najlepsze lata mamy jeszcze przed sobą. Myśląc o KRUKu, myślę o ciągłym doskonaleniu, nowoczesnej firmie w trakcie transformacji technologicznej i rosnącym znaczeniu naszych rynków zagranicznych. Dzięki pozyskanemu finansowaniu kontynuujemy dalszy rozwój i sukces KRUKa - kończy Piotr Krupa.

Przewiń do góry