20/12/2022

KRUK przydzielił 10 mln zł obligacji z redukcją 50% i zamierza wyemitować 120 mln zł w emisji bezprospektowej

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 10 mln PLN obligacji serii AN2. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 20,2 mln zł, co przełożyło się na redukcję zapisów na poziomie  50,45%. Emisja była przeprowadzona w ramach IX Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku.  

19 grudnia 2022 roku, Zarząd KRUK S.A., podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji wraz z ustaleniem warunków obligacji serii AL3 w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona do 31 marca 2023 roku, a łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 120 mln złotych.

 

- Po raz piąty już w tym roku wyszliśmy z ofertą obligacji do inwestorów indywidulanych i kolejny raz spotkaliśmy się z zainteresowaniem, które przewyższyło wielkość oferty. Inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę 20,2 mln zł, stąd redukcja zapisów na poziomie 50,45% - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – Cieszy nas, że możemy cyklicznie być aktywni na detalicznym rynku obligacji i pozyskiwać stąd środki na dalszy rozwój KRUKa, który swoją wartość potwierdza historycznym wynikami. Nasz apetyt na wzrost międzynarodowego biznesu KRUKa nie słabnie. Dlatego też planujemy  na początku nowego  roku pozyskać od inwestorów instytucjonalnych do 120 mln zł w drodze kolejnej emisji obligacji. Pozyskane finansowanie to istotne wsparcie dla budowania rozwiniętego technologicznie i nowoczesnego KRUKa - dodaje  Piotr Krupa.

 

Przewiń do góry