08/02/2022

KRUK przydziela 50 mln zł obligacji w ramach emisji prospektowej

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 50 mln PLN 5-letnich obligacji serii AM2. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 249 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie 80%. Emisja była przeprowadzona w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne: WIBOR3M + marża 3,3 p.p. w skali roku.

- W tym roku to była pierwsza emisja obligacji przez KRUKa skierowana do inwestorów indywidualnych. Po wynikach emisji z grudnia spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, i faktycznie również i ta emisja była bardzo dobrze odebrana przez inwestorów indywidualnych - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. - Zaufanie i zainteresowanie naszych inwestorów było tak duże, że łącznie odnotowaliśmy 249 mln zł zapisów i musieliśmy dokonać redukcji przydziału na poziomie 80%. W tym miejscu chciałbym podziękować inwestorom za zaufanie i wiarę w KRUKa oraz zapewnić, że są dla nas bardzo ważnym filarem finansowania naszej działalność. Kilka dni temu wyemitowaliśmy również 350 mln zł obligacji bezprospektowych, dedykowanych inwestorom instytucjonalnym. Widzimy też duże zainteresowanie banków i jesteśmy aktywni w rozmowach z nimi na temat zwiększenia bankowego finansowania.  Początek roku zaczął się więc bardzo dobrymi informacjami, zarówno dla KRUKa, jak i dla inwestorów. Chcemy kontynuować wzrost i budowę wartości Grupy. Aktywnie uczestniczymy w przetargach na zakup portfeli. Patrząc na listę przetargów na portfele w następnych miesiącach, chciałbym uspokoić inwestorów, że z dużym prawdopodobieństwem wrócimy z kolejną emisją w tym roku - kończy Piotr Krupa.

Przewiń do góry