16/12/2016

KRUK pozyska 215 mln zł na dalszy wzrost biznesu z emisji nowych akcji

KRUK pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 mln emisji nowych akcji serii G, przy cenie 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój Grupy KRUK, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej. Emisja jest przeprowadzana w formie oferty prywatnej bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Decyzja o emisji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 listopada br. W ofercie wzięli udział polscy oraz zagraniczni inwestorzy. 

- Pozyskane środki przełożymy na dalszy wzrost biznesu i budowę wartości Grupy KRUK. Kapitał pomoże nam w realizacji strategicznych projektów dotyczących rozwoju Grypy KRUK na rynkach zagranicznych, obejmujących, między innymi, przejęcia innych podmiotów z branży zarzadzania wierzytelnościami – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - Jest to nasza pierwsza emisja kapitału od debiutu na giełdzie. W 2011 roku przeprowadziliśmy ofertę publiczną i wówczas z emisji 1 mln nowych akcji pozyskaliśmy 44 mln zł na rozwój Grupy KRUK. Dziś, po 5 latach na polskiej giełdzie, pozyskujemy z emisji 1 mln akcji 215 mln zł, mając bardzo duże zainteresowanie inwestorów z Polski i całego świata. W efekcie emisja odbędzie się po minimalnym dyskoncie wynoszącym 4% do wczorajszej ceny zamknięcia i jest to jeden z najlepszych rezultatów w historii Giełdy Papierów Wartościowych. Dziękujemy inwestorom za zaufanie, jakim od lat obdarzają KRUKA oraz naszym doradcom w procesie.

KRUK zadebiutował na GPW 10 maja 2011 roku, przeprowadzając pierwszą emisję publiczną po cenie 39,70 zł za akcję. Wycena spółki wyniosła 671 mln zł. Po ponad pięciu latach wartość spółki wynosi 4 mld zł. KRUK posiada akcjonariuszy nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Północnej oraz Azji.

Przewiń do góry