22/05/2024

KRUK poszerzył dostęp do finansowania bankowego

W dniu 21 maja 2024 Grupa KRUK zawarła z konsorcjum banków, którego agentem jest DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, aneks do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego zwiększając dostępny kredyt z 575 mln EUR do maksymalnej wysokości 625 mln EUR.

- KRUK jest w bardzo dobrym momencie swojego rozwoju i dostęp do dodatkowych 50 mln EUR idealnie się w to wkomponowuje. Konsorcjum banków zdecydowało się zwiększyć łączne zaangażowanie, co potwierdza zaufanie i naszą siłę na rynku. Dla KRUKa oznacza to zwiększenie dostępu do bardzo elastycznej i jednocześnie długoterminowej linii kredytowej. Cały czas prowadzimy rozmowy z bankami na temat zwiększania finansowania i widzimy też duże zainteresowanie inwestorów w nasze obligacje. Będziemy analizować nasze potrzeby i podejmować decyzję o ewentualnej emisji obligacji kierując się przede wszystkim potrzebami biznesowymi KRUKa. Działamy na 4 dużych rynkach europejskich, w tym we Włoszech i Hiszpanii, gdzie inwestujemy właśnie w EUR. Daje nam to dywersyfikację i możliwość wybierania najlepszych portfeli wierzytelności, które chcemy optymalnie finansować - komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A.. -  Po 1 kwartale 2024 mieliśmy ponad 330 mln zł zysku i 600 mln zł EBITDA gotówkowej – to rekordowe wyniki kwartalne. Nasza kondycja jest dobra, a wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej to 2,3. To rzadkość w biznesie, nie tylko w naszej branży. Skala biznesu rośnie i finansujemy się zarówno ze źródeł własnych, papierów dłużnych i kredytów bankowych. Dzięki zaufaniu inwestorów i intensywnej pracy urośliśmy do największej spółki publicznej z branży na świecie z kapitalizacją blisko 9 mld zł. To nas motywuje do dalszej transformacji, zarówno na polu operacyjnym, jak i technologicznym.  -  kończy Piotr Krupa.

Przewiń do góry