24/10/2019

KRUK po trzech kwartałach 2019: dobre spłaty z portfeli własnych i apetyt na większe inwestycje

24 października KRUK opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 roku:

  • Zysk netto po trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 245 mln zł i stanowił 74 proc. wyniku osiągniętego w 2018 roku. Wynik trzeciego kwartału był o 12% wyższy niż w poprzednim kwartale 2019 i  jednocześnie o 14% niższy w zestawieniu z trzecim  kwartałem 2018. 
  • EBITDA Gotówkowa po trzech kwartałach wynosi 850 mln zł, a sam trzeci kwartał to 286 mln zł, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.
  • W pierwszych trzech kwartałach spłaty z portfeli własnych wyniosły ponad 1,3 mld zł i stanowiły 83% proc. wyniku poprzedniego roku. W Polsce jest to wzrost o 9%, w Rumunii 5% we Włoszech 46%, a na pozostałych rynkach 48%. W trzecim kwartale KRUK zrealizował 433 mln zł spłat i był to wynik o 14% wyższy w zestawieniu z analogicznym okresem 2018 roku.
  • Od stycznia do września 2019 roku Grupa KRUK zainwestowała 392 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4 mld zł. W trzecim kwartale, inwestycje wyniosły 83 mln zł przy wartości nominalnej 1 mld zł.
  • KRUK w trzecim kwartale 2019 roku wyemitował obligacje o wartości nominalnej 25 mln zł. Tym samym łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w 2019 roku (w ramach ofert publicznej i prywatnych) to 215 mln zł. Dodatkowo KRUK zawarł aneks z bankami wchodzącymi w skład konsorcjum finansującego Grupę KRUK,  zwiększający o 10 mln euro limit konsorcjalny. Obecna kwota tego limitu, do której KRUK może zaciągnąć zobowiązanie na inwestycje w pakiety wierzytelności, to 260 mln euro.
  • Grupa KRUK, ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,2x oraz elastycznym dostępem do finansowania, jest dobrze  przygotowana do zwiększenia swojej aktywności inwestycyjnej w Polsce, Rumunii oraz pozostałych krajach Europy.
  • Wonga.pl, nabyta przez KRUKa po koniec kwietnia 2019 roku, zbudowała portfel pożyczek o wartości netto 147 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2019 roku. Wyniki finansowe w okresie od maja do września były zgodne z oczekiwaniami wyniosły 27 mln zł przychodów oraz 2 mln zł EBITDA.

 

Komentarz Piotra Krupy, prezesa KRUK S.A.

Wyniki

Zamknęliśmy  trzeci kwartał zyskiem netto 78 mln zł  i EBITDA gotówkową w wysokości 286 mln zł, która w zestawieniu z trzecim kwartałem 2018 roku  jest wyższa o 15%. Nasz wynik był 9% wyższy od oczekiwań rynku, gdzie konsensus od 6 biur maklerskich przewidywał zysk KRUKa na poziomie 71,4 mln. W KRUKu patrzymy jednak długodystansowo i chcemy być firmą, która będzie rosła, a jednocześnie będzie chciała się dzielić zyskami z akcjonariuszami.

Spłaty z portfel

W trzecim kwartale, pomimo wakacyjnej sezonowości występującej na rynku hiszpańskim i włoskim, osiągnęliśmy dobre spłaty. Właśnie we Włoszech i w Hiszpanii spłaty do września 2019 roku przekroczyły wartość spłat z całego poprzedniego roku. Na tych rynkach nadal pracujemy nad poprawą operacyjnych wyników i warto tu zauważyć, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami KRUK nie wykazał negatywnej aktualizacji włoskiego portfela.

Rynek i inwestycje

Podaż portfeli w Polsce okazała się niższa, niż nasze przewidywania z początku roku. W naszej ocenie jest to przejściowa sytuacja. Liczymy na to, że banki będą zwiększać skalę oferowanych portfeli w kolejnych kwartałach. Szczególnie, że pojawia się coraz więcej zewnętrznych czynników mogących wpływać na decyzje banków,. Końcówka roku zapowiada się bardzo aktywa pod kątem oferowanych portfeli, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, i pytanie jak dużo uda nam się przetargów wygrać. Mamy apetyt na znacznie więcej, choć cieszą nas bardzo dobre transakcyjne zwroty, z tegorocznych inwestycji.

W Rumunii jesteśmy bardzo aktywni notując od początku roku 153% wzrostu nakładów na przeprowadzone inwestycje. Wartość rumuńskiego portfela wierzytelności to obecnie 987 mln zł.

Niższy wynik inwestycyjny po trzech kwartałach to również efekt naszej konsekwencji w ograniczeniu  inwestycji we Włoszech i Hiszpanii w pierwszych 3 kwartałach roku. Przypomnę, że tylko w trzecim kwartale  2018  roku zainwestowaliśmy we Włoszech prawie 200 mln zł. Sukcesywnie będziemy otwierać się na inwestycje w tym regionie Europy, co pomoże nam zwiększać łączne nakłady Grupy.

Finansowanie

Zdrowy bilans i dobry dostęp do finansowania to efekt konserwatywnego podejścia do polityki zadłużenia firmy. KRUK ma zaufanie rynku dłużnego i  jest w stanie emitować obligacje na zakładanych poziomach.  Emisja w okresie wakacyjnym, kończąca się ponad dwukrotnie większym zainteresowanie, to jeden z największych sukcesów na polskim rynku obligacji publicznych od kilku lat. Wartość dostępnych, niewykorzystanych linii kredytowych  to 789 mln zł.

Wonga

Wyniki Wongi po  pierwszych pięciu miesiącach od transakcji są zgodne z oczekiwaniami zakładanymi przy akwizycji spółki. Zespół nadal skupia się na budowie portfela klientów o niskim ryzyku, co jest naszym priorytetem i w tym segmencie Wonga buduje swoją skalę.

Przewiń do góry