29/10/2017

KRUK po 3 kwartałach: Wysoki wynik netto, blisko miliard spłat i nowe inwestycje

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2017.

  • Zysk netto KRUKa wyniósł 291,3 mln złotych, realizując 117 proc. wyniku całego 2016. Tylko w 3 kwartale zysk netto wyniósł 74,3 mln złotych, 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016.
  • Spłaty od klientów z portfeli własnych wzrosły do 994,0 mln złotych i były najwyższe w historii działalności Grupy. Najwięcej wygenerował trzeci kwartał, 346,8 mln złotych, rosnąc o 19 proc. rok do roku. Większość spłat pochodziła od klientów spoza Polski.
  • KRUK kupił 85 nowych portfeli, inwestując łącznie 766,5 mln złotych za 10,0 mld złotych wartości nominalnej. Tylko w 3 kwartale inwestycje wyniosły 260,1 mln złotych, z czego niemal 60 proc. w Polsce. Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,1x, KRUK ma miejsce w bilansie na kolejne inwestycje.
  • KRUK w okresie 1-3kw. 2017 rozwijał źródła finansowania: wyemitował 2 serie obligacji w euro o łącznej wartości 168,4 mln złotych oraz zwiększył łączną wartość linii kredytowych do 1,7 mld złotych na koniec 3kw., z czego 75 proc. może wykorzystać także w euro.
  • W 3 kwartale KRUK, podpisał umowę kredytu rewolwingowego z konsorcjum 4 banków: norweskim DNB Bankiem, BZ WBK, mBankiem i ING Bankiem Śląskim. Wielowalutowy kredyt o wysokości 250 mln euro może być przeznaczony na zakup lub refinansowanie portfeli na rynkach europejskich poza Polską.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 1-3kw. 2017 roku

(w mln zł)

1-3kw. 2016

1-3kw. 2017

1-3./1-3kw.

2016

wykonanie ‘16

Przychody

542,3

806,9

+49%

783,4

103%

EBITDA

232,3

380,6

+64%

349,0

109%

EBITDA gotówkowa*

430,7

631,1

+47%

630,0

100%

Zysk netto

185,7

291,3

+57%

248,7

117%

ROE kroczące

24%

24%

-

24%**

-

(*) EBITDA gotówkowa = EBIT + spłaty z portfeli własnych - przychody z portfeli własnych
(**) bez uwzględnienia emisji 1 mln nowych akcji o wartości 215 mln zł w grudniu 2016 roku

Prezentacja wyników: https://pl.kruk.eu/media/article/file/kruk_prezentacja_wynikow_13q2017.pdf 

- Po trzech kwartałach zrealizowaliśmy zysk netto z całego 2016 i z dużym komfortem wchodzimy w ostatnią prostą w tym roku. Jako zarząd kierujący się długoterminową perspektywą już myślimy o realizacji celów strategii w kolejnych latach – utrzymaniu przynajmniej 15 procent wzrostu wskaźnika zysku na akcję, przy jednoczesnym osiąganiu 20 procent zwrotu na kapitale własnym – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. - Operacyjnie dużą wagę przykładamy na rozwój organizacji we Włoszech. Liczba pracowników naszej Grupy na Półwyspie Apenińskim rośnie dynamicznie. Na początku roku było to około 40 osób, podczas gdy dzisiaj to już ponad 200 pracowników. Jesteśmy silnie zmotywowani, żeby kontynuować rozbudowę włoskiego zespołu. Jesteśmy również w trakcie przenoszenia licznych procesów operacyjnych, które nie tylko wymagają wzrostu zatrudnienia, ale i pewnego czasu na wdrożenie. Będą one rozbudowywać i istotnie wzmacniać nasze zdolności operacyjne na tym rynku.

Nowe inwestycje

Suma wszystkich inwestycji do końca września wyniosła 766,5 milionów złotych, za co KRUK kupił 85 portfeli na siedmiu europejskich rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wartość nominalna zakupionych portfeli przekroczyła 10,0 miliardów złotych. Tylko w 3 kwartale, KRUK zainwestował w Polsce 150 mln zł w 10 portfeli wierzytelności. Największy od Getin Noble Banku o wartości nominalnej 420 mln zł.

Już po zakończeniu kwartału, Grupa przejęła od Lehman Brothers funduszu inwestycyjnego „BISON” NS FIZ posiadającego portfele wierzytelności o nominalnej wartości 4,0 mld złotych. Transakcja została zakończona w połowie października.

- Cieszą nas istotne nakłady poczynione w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Niezmiennie bierzemy udział we wszystkich przetargach na rynku i selektywnie wybieramy najlepsze dla nas portfele w Polsce. Konkurencja w kraju wciąż jest jednak wyjątkowo wzmożona, co uniemożliwia dokonywanie wielu inwestycji z racjonalnymi stopami zwrotu. Dużym atutem KRUKa jest tutaj geograficzna dywersyfikacji i  możliwość inwestowaniu na pozostałych sześciu europejskich rynkach. Cały czas szukamy także biznesowych alternatywnych inwestycyjnych. Taką jest właśnie przejęcie od Lehman Brothers funduszu inwestycyjnego „BISON” z korporacyjnymi wierzytelnościami o łącznie wartości nominalnej wynoszącej 4 miliardy złotych - powiedział Piotr Krupa.

Najwyższe spłaty w historii

Spłaty z portfeli własnych wyniosły 994,0 mln złotych i przekroczyły wynik całego 2016 roku. Tylko 3 kwartał wygenerował 346,8 mln złotych i osiągnął najwyższy wynik w historii KRUKa.

- W ciągu ostatnich 12 miesięcy suma spłat wyniosła 1,1 mld zł, czego ponad połowa pochodziła od klientów spoza kraju. W dalszym ciągu sprzyja nam poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach Europy, ale w szczególności w Polsce i Rumunii. Oczekujemy, że wraz z rosnącymi inwestycjami w Europie Zachodniej, rozkład spłat będzie ulegał dalszej dywersyfikacji. Dzięki temu nasza ekspozycja na  ryzyka i otoczenie biznesowe pojedynczego kraju będzie malała – powiedział Piotr Krupa.

Przewiń do góry