08/09/2021

KRUK po 1 półroczu 2021 przekroczył swoje najlepsze roczne wyniki

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki za 1 półrocze 2021, które były zgodne ze wstępnymi szacunkami. Zysk netto Grupy KRUK wyniósł 396 mln zł i był większy w porównaniu do 1 półrocza 2020 o 2148%. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 1065 mln zł, wyższe o 19% r/r. EBITDA gotówkowa wyniosła 762 mln zł, więcej o 29% r/r. Zysk netto, poziom spłat, jak i EBITDA gotówkowa były najwyższe w historii półrocznych wyników KRUKa, a zysk netto najwyższy w porównaniu także do rocznych wyników.

- 1 półrocze to pasmo sukcesów – spłaty z portfeli nabytych, EBITDA gotówkowa i wreszcie zysk netto. Mieliśmy bardzo dobre spłaty w całej Grupie, szczególnie w Polsce i Rumunii, ale również bardzo dobre wyniki we Włoszech i Hiszpanii. Jako przedsiębiorca, który zakładał KRUKa w 1998 roku, wiem jak ważnym pierwiastkiem biznesu jest konsekwencja i nieustanne doskonalenie. Jako organizacja już od 23 lat zbieramy doświadczenie i wiedzę, a tę związaną z nabywaniem wierzytelności i ich procesowaniem na własny rachunek od 19 lat. Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w naszym sektorze i - co najważniejsze - dziś umiemy to robić praktycznie na każdym z rynków naszej obecności. Ciężko na to pracujemy, dlatego cieszy nas, że widzimy tak dobre efekty naszego wysiłku. – komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A. - Cieszy mnie rentowność wszystkich linii biznesowych we wszystkich krajach i efekt pozytywnego trendu wpłat powinien być kontynuowany w kolejnych kwartałach.

W 1 półroczu 2021 Grupa KRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży w łącznej wysokości 894 mln zł, tj. o 96% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w 1 półroczu 2021 roku 812 mln zł, co stanowi wzrost o 114% w stosunku do 1 półrocza 2020. Wpływ na to miały wyższe niż planowane spłaty z portfeli oraz pozytywna aktualizacja prognozy wpływów w łącznej wysokości 135 mln zł, w porównaniu do -193 mln zł z 1 półrocza 2020. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wykazywane łącznie ze zmniejszeniem przychodów z tytułu wcześniejszej realizacji wpłat na sprawach zabezpieczonych oraz wpłat od pierwotnego wierzyciela wyniosły łącznie w 1 połowie 2021 roku 213 mln zł wobec 87 mln zł rok wcześniej.

- Często powtarzam, że wyniki KRUKa trzeba analizować z perspektywy kilku kwartałów, a nawet roku. Tak jest też dzisiaj, gdzie na wynik 2 kwartału 2021 złożyło się ostrożne podejście do korygowania prognoz in plus w okresie pandemii. W 2 kwartale zaksięgowaliśmy aktualizację prognozy wpływów z portfeli na kwotę 117 mln zł oraz wpłaty istotnie przekraczające prognozę księgową. Patrząc na naszą historię, sprawozdania i trendy, to aktualizacja prognozy wpływów, najczęściej pozytywna, oraz przychody z różnicy na wpłatach rzeczywistych do planowanych, są stałymi pozycjami naszych wyników.

KRUK w 1 półroczu 2021 zainwestował 644 mln zł, więcej o 705% r/r. KRUK inwestował głównie w portfele detaliczne niezabezpieczone przede wszystkim w Polsce, ale również w Hiszpanii, Rumunii, Czechach i na Słowacji oraz we Włoszech.

– W 1 półroczu mieliśmy też dobre inwestycje, a należy pamiętać, że 2 półrocze jest zazwyczaj bardziej intensywne w tym zakresie w porównaniu do 1 części roku. Jesteśmy dzisiaj gotowi na nabywanie wierzytelności na każdym z rynków gdzie operacyjnie, lokalnie prowadzimy procesy. Oczywiście naturalnie chcemy być nr 1 w Polsce oraz w Rumunii, ale Włochy czy Hiszpania to dziś rynki, gdzie mamy 5-6 lat doświadczenia i co raz lepsze wyniki. Prowadzimy rozmowy z bankami i innymi podmiotami na każdym z naszych rynków. – mówi Piotr Krupa - Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra i stabilna, mamy dobry dostęp do finansowania, a dodatkowo 3 września 2021 KNF zatwierdził nam VIII Prospekt Emisji Obligacji. W tym roku wyemitowaliśmy obligacje o wartości nominalnej 485 mln zł skierowane do inwestorów detalicznych i inwestorów instytucjonalnych i pracujemy nad zwiększeniem finansowania bankowego. Nasz apetyt na nowe portfele jest duży, a rynek pozwala nam realizować nasze założenia budżetowe, a nawet je przekraczać - powiedział Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.

 

 

Przewiń do góry