26/04/2023

KRUK po 1 kwartale 2023 roku ma 235 mln zł zysku

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki po 1 kwartale 2023. Zysk netto wyniósł 235 mln zł i jest o 1 mln zł wyższy od wstępnie szacowanego. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 724 mln zł, wyższe o 16% r/r, EBITDA gotówkowa wyniosła 530 mln zł, więcej o 18% r/r i była zgodna ze wstępnymi szacunkami.

- Bardzo dobrze zaczęliśmy ten jubileuszowy, 25 rok KRUKa. Silne spłaty z portfeli nabytych wzmocniły naszą EBITDA gotówkową do rekordowego poziomu pół miliarda złotych. Co istotne, wszystkie rynki pozytywnie kontrybuowały do tego wyniku- powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

W 1 kwartale 2023 Grupa KRUK osiągnęła przychody ogółem w łącznej wysokości 615 mln zł, tj. o 13% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 538 mln zł, co stanowi wzrost o 9% r/r. Z zainwestowanych 524 mln zł przez KRUKa w 1 kwartale 2023, aż 84% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku włoskiego.

-Wyniki 1 kwartału pokazują naszą siłę, nasze ambicje i możliwości dalszego rozwoju. Skupiamy się na linii wierzytelności własnych, przede wszystkim detalicznych niezabezpieczonych – stąd 93% inwestycji z 1 kwartału dotyczyło właśnie tego rodzaju aktywów. Jesteśmy aktywni na wszystkich rynkach, które dają nam możliwość realizacji dobrych inwestycji, a naszym akcjonariuszom i obligatariuszom szansę na partycypację w sukcesach KRUKa – komentuje Piotr Krupa.

KRUK ma jeden z najwyższych wyników za poprzedni rok, wśród spółek notowanych publicznie. Na tle branży jest też jedną z najmniej zadłużonych (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,0 ), a jednocześnie jedną z najbardziej rentownych ( ROE LTM 23%[1] ) firm wśród największych spółek giełdowych.

- Nasza kondycja finansowa, szczególnie na tle konkurencji, jest bardzo dobra. Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania, i obok linii kredytowych mamy możliwość emisji obligacji w Polsce oraz poprzez obligacje nordyckie w Europie. Daje nam to siłę na dalszy rozwój KRUKa i wzmacnianie pozycji w międzynarodowym środowisku. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię zarówno w obszarze międzynarodowego dalszego rozwoju jak i zmian technologicznych w operacyjnych procesach Grupy – podsumowuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A..

 

 


[1] Za ostatnie 12 miesięcy

Przewiń do góry