27/09/2011

KRUK planuje skup akcji własnych. Maksymalnie będzie mógł przeznaczyć na to 40 mln zł

Zwołane na 20 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. ma podjąć decyzję o przyjęciu uchwały upoważniającej Zarząd do nabywania akcji własnych spółki. Skup akcji własnych ma obejmować maksymalnie do 5,92% kapitału zakładowego spółki. KRUK zamierza wydać na nabycie akcji własnych maksymalnie 40 mln zł i nabywać je po cenie nie przekraczającej 100 zł za akcję /cena wg zamknięcia sesji na GPW z dn. 23.09. wynosiła 38,8 zł za walor/. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji będzie obowiązywało od 25 października 2011 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

„Jednym z celów planowanego skupu akcji własnych jest przeznaczenie nabytych akcji na realizację w latach 2011-2014 Programu Opcji Menadżerskich wprowadzonego w spółce w marcu tego roku. Program skierowany jest do kluczowych osób zarządzających w spółce KRUK i spółkach zależnych, które będą miały możliwość nabycia warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje spółki KRUK po spełnieniu warunków określonych w Programie. Warunkami spełniającymi uruchomienie Programu jest wzrost EPS i EBITDA o co najmniej 12,5% i osiągnięcie ROE na poziomie 20% w roku poprzedzającym rok zaoferowania warrantów. Za pomocą Programu Opcji Menadżerskich chcemy jeszcze bardziej zmotywować zespół menadżerów spółki do osiągania ponadprzeciętnych wyników i umożliwić im uczestniczenie we wzroście wartości spółki” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Ponadto, jeżeli akcjonariusze uchwalą skup akcji, będzie to dla zarządu dodatkowe narzędzie do reagowania w sytuacji, nieuzasadnionego, z punktu widzenia fundamentów, znacznego osłabienia kursu akcji spółki będącego następstwem nastrojów na rynkach finansowych – dodaje Piotr Krupa.

Nabyte w ramach skupu akcje KRUK może także przeznaczyć do dalszej odsprzedaży lub dokonać ich umorzenia. Realizacja programu skupu akcji własnych będzie finansowana z kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł, utworzonego z wydzielonego kapitału zapasowego spółki.

Józef Wancer w Radzie Nadzorczej KRUK S.A.
Na NWZ w październiku zostanie przedstawiona także uchwała o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej spółki KRUK. W związku z rezygnacją Pana Pawła Sikorskiego, nowym członkiem Rady Nadzorczej ma zostać Pan Józef Wancer.
„Planowane wejście do Rady Nadzorczej Pana Józefa Wancera wzmocni nasz organ nadzorczy o osobę z ogromnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu bankowości i finansów” – mówi Piotr Krupa.

Józef Wancer (ur. 1942) – Doradca Zarządu Deloitte Polska w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania sektora usług finansowych, reprezentant firmy w publicznej dyskusji na temat zagadnień związanych z sektorem finansowym. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich bankowców. Dotychczas pełnił funkcję Prezesa Banku BPH S.A. Doświadczony członek kadry kierowniczej wyższego szczebla z szerokim doświadczeniem i wykształceniem w dziedzinie bankowości międzynarodowej, operacji finansowych, rozwoju gospodarczego i marketingu, restrukturyzacji, fuzji i przejęć w Stanach Zjednoczonych, Azji i w Europie. Od stycznia 2011 pełni również funkcję Prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w budowę nowoczesnego systemu bankowego w Polsce i rozwój samorządu bankowego.

Przewiń do góry