02/12/2014

KRUK nabywa kolejny portfel wierzytelności hipotecznych

Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od BZWBK S.A. o łącznej wartości nominalnej około 443 mln zł. Jest to już druga, tak istotna w tym roku, inwestycja KRUKa w nowym segmencie rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie w Polsce.

- Wygrany przetarg jest konsekwencją rozwoju Grupy KRUK. Nasze doświadczenie pozwala nam pewnie stawiać milowe kroki na otwierającym się właśnie  rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie w Polsce. KRUK jest już wiodącym graczem na tym rynku i aktywnie zamierza uczestniczyć w dalszym jego wzroście  – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK wyniosły łączne 355  mln zł, a wartość nominalna kupionych wierzytelności wyniosła 2,2 mld zł. Informacja o wygranym przetargu organizowanym przez BZWBK w listopadzie sprawiła, że wartość nominalna tylko wierzytelności zabezpieczanych nabytych w 2014 roku przez Grupę KRUK wzrośnie o co najmniej 1,2  mld zł.

- W bieżącym roku nabyliśmy dwa kluczowe portfele detalicznych wierzytelności hipotecznych, za sprawą których nasze aktywa wierzytelności zabezpieczonych wzrosły o 1,2 mld zł wartości nominalnej. Aktywa te otwierają nam nowe możliwości i przyczyniają się do wzrostu wartości spółki. Pamiętajmy przy tym, że jesteśmy mocno zainteresowani inwestycjami w trzech grupach portfeli wierzytelności: konsumenckich niezabezpieczonych, zabezpieczonych hipotecznie oraz korporacyjnych, a oprócz rozwoju produktowego, prowadzimy ekspansje na nowe rynki geograficzne. -  dodaje prezes Krupa.

Przewiń do góry