06/09/2021

KRUK może emitować obligacje pod VIII Prospektem o wartości do 700 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VIII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej ze wszystkich serii nie wyższej niż 700 mln zł, który został złożony 28 kwietnia 2021 roku. W jego ramach Spółka będzie mogła przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych przez kolejny rok, czyli do 3 września 2022 roku. Poszczególne emisje Obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji, w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości. W uzupełnieniu do Prospektu Emisyjnego, szczegółowe warunki emisji danej serii Obligacji zawarte będą w ostatecznych warunkach poszczególnych serii.

- Publiczną emisją papierów dłużnych, kierowanych przede wszystkim do inwestorów indywidualnych, zajmujemy się od 2013 roku. Nasze obligacje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Świadczą o tym chociażby nasze emisje z tego roku, gdzie każdorazowo było znacznie więcej chętnych niż moglibyśmy przedzielić obligacji. Łącznie w trzech emisjach zapisy inwestorów wyniosły 368 mln zł, a wyemitowaliśmy obligacje o wartości nominalnej 155 mln zł. – komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A. – W 1 półroczu 2021 zainwestowaliśmy już 644 mln zł i wiemy, że będziemy inwestować więcej. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Obligacje pozostają ważnym źródłem finansowania Grupy KRUK i decyzja KNF o zatwierdzeniu VIII Prospektu daje nam szansę na pozyskanie środków przede wszystkim od inwestorów indywidualnych. Do tego dochodzą obligacje kierowane do inwestorów instytucjonalnych oraz bardzo ważne dla nas zródło finansowania jakim jest finansowanie bankowe.  Co do obligacji to KRUK emituje je od 2007 roku i dla wielu inwestorów jesteśmy już stałym i długoterminowym partnerem. – dodaje Piotr Krupa.

Przewiń do góry