15/09/2011

KRUK ma umowę na 30 mln zł kredytu w Raiffeisen Bank Polska

13 września 2011 roku spółka KRUK S.A. zawarła umowę kredytu rewolwingowego z Raiffeisen Bank Polska S.A. Limit kredytowy wynosi 30  milionów zł. Kredyt będzie wykorzystany na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności przez Grupę KRUK nabywanych na rynku w Polsce i Rumunii. Termin ostatecznej spłaty kredytu został wyznaczony na 29 maja 2015 r.

„Umowa z Raiffeisen jest wyrazem zaufania banków do modelu finansowania inwestycji w Grupie KRUK. W tym roku jest to trzecia zawarta umowa z bankami, która daje nam łącznie 135 mln zł linii kredytowej na zakupy pakietów wierzytelności. Warto podkreślić, że bank zgadza się na finansowanie nie tylko pakietów w Polsce, ale także w Rumunii. Jest to wyraz zaufania do prowadzonego przez nas biznesu poza granicami kraju i rzecz wyjątkowa na rynku bankowym w Polsce” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Grupa KRUK finansuje swoje inwestycje korzystając z kredytów bankowych, własnych środków oraz emisji obligacji korporacyjnych.

Od początku 2011 roku Grupa wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 256 mln zł. Ostatnia emisja obligacji o wartości nominalnej 80 mln zł została uplasowana 6 września. W planach jest dalsze finansowanie działalności operacyjnej długiem. Od lipca Grupa zwiększyła swoją elastyczność w pozyskiwaniu finansowania uzyskując zgodę obligatariuszy na podwyższenie poziomu wskaźnika zadłużenia z 1,7do 2,5 (dług odsetkowy netto do kapitałów własnych).

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 14 40, 605  959  539
e-mail:
m.wierzchowski@ccgroup.com.pl
 

Przewiń do góry