20/12/2023

KRUK kupuje portfel wierzytelności we Francji

W dniu 20 grudnia 2023 KRUK poinformował o zawarciu umowy nabycia od jednego z największych banków na rynku francuskim portfela forward flow wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej do 120 mln EUR (520 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 20 grudnia 2023 roku).

- Francja to jeden z największych krajów w Europie pod względem m.in. populacji, ale też wielkości NPL - przy prawie 66 mln mieszkańców tego kraju w bankach jest ponad 12 mld € niepracujących wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. To czyni ten kraj jednym z bardziej atrakcyjnych rynków w Europie dla KRUKa, ale chcemy to zweryfikować. Wyciągnęliśmy wnioski z dotychczasowych wejść na nowe rynki i chcemy sprawdzić potencjał Francji poprzez nabycie w pierwszej kolejności portfeli we współpracy z lokalnymi podmiotami - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Jak zawsze myślimy długoterminowo i ważny jest dla nas  zrównoważony międzynarodowy rozwój KRUKa. Dzisiaj koncentrujemy się na kilku rynkach w tym rosnącym potencjale rynku włoskiego i hiszpańskiego. Jednocześnie teraz jest dobry moment na sprawdzenie potencjału nowego rynku przy początkowo ograniczonym zaangażowaniu kapitałowym i operacyjnym ze strony KRUKa. Przeprowadziliśmy już szereg prac i analiz rynku francuskiego. Uważamy, że najlepszym sposobem zbadania i poznania realiów danego rynku jest obecność na nim poprzez zakup portfela. Traktujemy ten etap jako kontynuację pracy rozpoznawczej i na razie nie będziemy budować organizacji, ani planować projektów M&A. Dopiero po potwierdzeniu atrakcyjności rynku zdecydujemy o dalszych krokach, a w okresie naszej pogłębionej analizy inwestycje we Francji będą prowadzone na niewielką skalę wobec wielkości Grupy. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że do wzrostu biznesu nie potrzebujemy nowego rynku, ale kupujemy właśnie opcję sprawdzenia kraju, który może być jednym z największych rynków dla  KRUKa za kilka  lat.

Pełne dane dot. nakładów i spłat w 4 kwartale 2023 zostaną opublikowane do 10 stycznia 2024.

Przewiń do góry