24/06/2016

KRUK kupuje kolejny portfel we Włoszech i znacząco zwiększa skalę działalności

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zakończyła negocjacje i podpisała umowę zakupu portfela wierzytelności od włoskiego banku Monte dei Paschi di Siena za cenę 51 mln euro, czyli 222 mln zł. Wartość nominalna portfela to 350 mln euro, czyli około 1,5 mld złotych i obejmuje około 40 tys. spraw konsumenckich. To drugi portfel nabyty przez Grupę KRUK na rynku włoskim. W grudniu ubiegłego roku Grupa nabyła portfel o wartości nominalnej 350 mln zł od UBI.  

- Kolejny duży portfel nabyty we Włoszech potwierdza nasze ambicje na tym rynku, a także jego ogromny potencjał. Zamknięcie transakcji z jednym z najdłużej działających banków na świecie a jednocześnie jednym z największych we Włoszech, jest dużym krokiem milowym w budowie naszej pozycji nie tylko w samych Włoszech, ale w całej Europie.  – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Na początku listopada 2015 roku KRUK założył dwie spółki we Włoszech, KRUK Italia oraz ItaCapital z siedzibą w Mediolanie. Przedmiotem działalności KRUK Italia jest zarządzanie wierzytelnościami na zlecenie oraz własnymi, nabytymi przez Grupę, na terenie Włoch. Natomiast ItaCapital jest spółką sekurytyzacyjną, której działalność obejmuje przede wszystkim inwestowanie w wierzytelności. W grudniu 2015 KRUK nabył pierwszy portfel wierzytelności od UBI o wartości nominalnej 82 mln euro, czyli 350 mln zł.

- Rynek włoski należy do tych o największym potencjale w Europie. Już dziś widzimy, że może on być silnym motorem napędowym dla wzrostu naszych wyników w przyszłości. Nabycie drugiego dużego portfela wierzytelności w tak krótkim czasie uznaję za ogromny sukces naszego modelu biznesowego, a także dowód na wysoką efektywność całego zespołu. - podsumował Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Przewiń do góry