08/09/2011

KRUK kupił pakiety wierzytelności w Czechach i na Słowacji

Spółki z Grupy KRUK, SECAPITAL S.a.r.l. i KRUK International s.r.o., zawarły umowę określającą szczegółowe warunki nabycia sześciu pakietów wierzytelności konsumenckich od spółek z bankowej Grupy Santander działających na rynku czeskim i słowackim. Spółka KRUK informowała w raporcie bieżącym z dnia 27 czerwca br. o podpisaniu umowy, jednak z uwagi na poufny charakter transakcji, podanie szczegółów umowy zostało wtedy opóźnione.

Łączna wartość nominalna nabytych czterech pakietów wierzytelności z rynku czeskiego wynosi  około 185 mln PLN. Wartość nominalna dwóch pakietów wierzytelności kupionych z rynku słowackiego wynosi około 51 mln PLN. Cena nabycia pakietów wynosić będzie od 8 do 16% wartości nominalnej kupionych wierzytelności.

„Zakup portfeli wierzytelności od Grupy Santander otwiera naszą działalność na nowym rynku zagranicznym. W kwietniu tego roku rozpoczęliśmy budowanie naszej organizacji w Czechach, która wkrótce będzie gotowa do działalności operacyjnej i obsługi nabytych pakietów wierzytelności od Grupy Santandera z rynku czeskiego i słowackiego. Oceniamy, że wartość inwestycji w nieregularne wierzytelności konsumenckie w Czechach to ok. 200 milionów PLN rocznie. To dla nas bardzo perspektywiczny rynek” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Spodziewamy się, że wejście KRUKa na rynek czeski będzie nową jakością w kontaktach z wierzycielami, ponieważ wobec naszych klientów będziemy stosować sprawdzoną na rynku polskim i rumuńskim strategię prougodową” – mówi Piotr Krupa.
Po pierwszym półroczu tego roku Grupa KRUK ma ponad 50 procent udziału w rynku zakupów wierzytelności w Polsce i w Rumunii. Nabycie pakietów wierzytelności w Czechach i na Słowacji jest kolejnym elementem ekspansji zagranicznej Grupy KRUK.

Doświadczenia z Rumunii i sukces jaki osiągnęliśmy na tamtejszym rynku przekonały nas o dużych możliwościach zajęcia w krótkim czasie wiodącej pozycji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Czechach i na Węgrzech. Naszym celem jest stworzenie największej firmy windykacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej” – mówi Piotr Krupa.
Rynek windykacyjny w Czechach jest rozdrobniony. Działa na nim ponad 200 firm zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Podobnie jak w Polsce i Rumunii, na rynku czeskim aktywnie działają wszystkie największe banki oraz firmy telekomunikacyjne przekazując o obsługi lub sprzedając pakiety wierzytelności do windykacji.

Przewiń do góry