19/09/2012

KRUK kupił pakiet wierzytelności od Grupy Santander

Podmiot z Grupy KRUK, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, zawarł 14 września 2012 roku z bankiem BZ WBK S.A., należącym do Grupy Santander, umowę sprzedaży wierzytelności.

Od grudnia 2011 roku do września 2012 roku Grupa KRUK zawarła ze spółkami z Grupy Santander szereg umów sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości nakładów 47,5 mln PLN. W tym okresie największą wartościowo transakcją z Grupą Santander była podpisana w czerwcu 2012 roku umowa sprzedaży trzech pakietów wierzytelności o wartości nominalnej 138,9 mln PLN, za cenę 25,8 mln PLN.
Oceniamy, że w drugim półroczu tego roku kontynuowana będzie silna podaż portfeli ze strony instytucji finansowych. Jesteśmy przygotowani na zwiększenie inwestycji w zakup wierzytelności. Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania. Tylko w pierwszym półroczu tego roku pozyskaliśmy 120 mln PLN z emisji obligacji oraz dodatkowe 70 mln PLN limitu długu bankowego mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Na rynku polskim, rumuńskim i czeskim Grupa KRUK w pierwszej połowie 2012 roku nabyła w sumie 21 portfeli wierzytelności, w tym 16 portfeli wierzytelności od instytucji finansowych oraz 5 portfeli wierzytelności od firm z branży telekomunikacyjnej. Łącznie nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na tych trzech rynkach wyniosły 96 mln PLN, z czego 84 mln PLN w samym drugim kwartale 2012 r. Nominalna wartość spraw nabytych przez Grupę KRUK w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosła 1,1 mld PLN.

Przewiń do góry