08/06/2012

KRUK kupił od Euro Banku portfel wierzytelności o wartości 119 mln zł

Spółka z Grupy KRUK, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, zawarł 6 czerwca br. umowę nabycia portfela wierzytelności od Euro Banku o wartości nominalnej  118,5 mln zł. Cena nabycia pakietu wyniosła 11,3 mln zł.

„Jest to nasz pierwszy zakup portfela wierzytelności od Euro Banku, ale nie pierwsza transakcja z podmiotami z Grupy Société Générale. Od początku tego roku uczestniczymy w każdym z ważnych przetargów sprzedaży bankowych wierzytelności na rynkach, gdzie KRUK jest obecny. Dotychczas w Polsce zamknęła się tylko jedna znacząca transakcja sprzedaży portfela bankowego. Pozostałe transakcje były o istotnie mniejszej wartości. Nie mniej jednak szacujemy, że na rynku polskim poziom inwestycji w tym roku wyniesie około 1 mld zł. Na rynku czeskim i rumuńskim oczekujemy, że nakłady na zakup portfeli wierzytelności będą podobne jak w roku ubiegłym”mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.
Zarząd spółki KRUK podjął decyzję o zawieszeniu prac nad wejściem na rynek węgierski.
W ocenie Zarządu obecna szacunkowa wielkości węgierskiego rynku zakupów wierzytelności nie gwarantuje oczekiwanej skali działalności i przychodów. „Zdecydowaliśmy się odłożyć w czasie wejście na rynek węgierski, głównie z powodu małej skali rynku zakupów wierzytelności i niewielkich perspektyw rozwoju. W porównaniu z rynkiem czeskim, rynek zakupów wierzytelności na Węgrzech w 2011 roku był około czterokrotnie mniejszy. Chcemy skupić się nad rozwojem biznesu w Czechach i mamy zamiar rozpocząć działalności na Słowacji” mówi Piotr Krupa.
W marcu tego roku KRUK otrzymał zgodę węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego (PSZÁF) na przejęcie węgierskiej spółki obrotu wierzytelnościami SH Money. Spółka SH Money posiada licencje na nabywanie wierzytelności na Węgrzech, lecz nie prowadziła dotychczas działalności operacyjnej.
„Pod koniec 2011 roku rozpoczęliśmy działalność w Czechach inwestując w zakup pakietów wierzytelności ponad 38 mln zł. Chcemy wykorzystać naszą obecność w Czechach do wejścia na rynek słowacki. Operacyjnie rynek słowacki może być obsługiwany z Pragi, gdzie mamy już organizację, bez konieczności tworzenia nowych struktur na Słowacji. Analizujemy także możliwości wejścia do innych krajów regionu Europy środkowo-wschodniej, posiadających warunki do efektywnego wykorzystania skali działalności Grupy KRUK”mówi Piotr Krupa.
Przewiń do góry