29/07/2015

KRUK kupi pierwsze portfele w Niemczech

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zawarła umowę na nabywanie wierzytelności konsumenckich w Niemczech od Commerz Finanz. Umowa została zawarta na czas nieokreślony przy 37,5 mln euro szacowanej wartości nominalnej wierzytelności w ciągu najbliższych 15 miesięcy.

- To ogromny sukces i ważny moment w historii Grupy KRUK. Po kilku miesiącach pracy w budowaniu relacji z niemieckimi instytucjami, które sprzedają portfele i ich wycenie zawarliśmy umowę zapewniającą nam stały napływ portfeli wierzytelności. Kontrakty tego typu, stosowane na zachodzie i nazywane „forward flow contracts”, są bardzo korzystne dla nabywcy, ponieważ stabilizują biznes. Naszym partnerem w tej transakcji jest Commerz Finanz, będący wspólnym przedsięwzięciem BNP Paribas Personal Finance oraz Commerzbank. Pozytywnie zaskoczyła nas wysoka jakość oferowanych spraw, dla których średnie opóźnienie w spłacie nie przekroczy kilku miesięcy. Cieszymy się, że nasz unikatowy model prougodowy znajduje coraz większe uznanie na niemieckim rynku, a tamtejsze instytucje doceniają naszą strategię i widzą nas w roli solidnego partnera. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia obsługi pierwszych spraw na rynku niemieckim. Wierzymy, że będziemy pozytywnym przykładem sukcesu biznesowego polskiej firmy w Niemczech - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

KRUK zapewnił sobie tą umową stopniowy napływ wierzytelności od sprzedającego. Dzięki temu KRUK będzie mógł dokładniej przyglądać się efektom swoich działań oraz doskonalić procesy na nowym rynku. Będą to typowe portfele dla działalności Grupy KRUK - umowa dotyczy wyłącznie wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o średniej wartości wierzytelności nie przekraczającej 3 tys. euro.

- Wiemy, że akcjonariusze KRUKa czekali na ten moment. Dziękuję im za zaufanie i cierpliwość. Od początku zaznaczałem, że chcemy zarabiać pieniądze, a nie inwestować za wszelką cenę. Wierzę, że dzięki tej konkretnej umowie udało nam się zrobić dobry start nie tylko w Niemczech, ale także rozpocząć marsz w kierunku innych krajów Europy Zachodniej. Liczę też, że po dokonaniu pierwszej transakcji kolejne banki w Niemczech będą otwierały się na współpracę z KRUKiem i zawierały z nami umowy, również na rynku inkaso - powiedział Piotr Krupa.

Piotr Krupa dodał, że dzisiejsza umowa jest potwierdzeniem wysokich ambicji KRUKa na rynku europejskim. To także kolejny krok w realizacji strategii, zakładającej zdobycie pozycji jednej z największych europejskich firm zarządzania wierzytelnościami pod względem wyniku netto. KRUK zamierza osiągnąć ten cel między innymi poprzez ekspansję geograficzną. Po udanym debiucie w Niemczech w planach są kolejne kraje i trwają analizy takich rynków jak Włochy, Hiszpania, Portugalia i Wielka Brytania.

Przewiń do góry