03/11/2021

KRUK kontynuuje bardzo dobre wyniki

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki po 3 kwartałach 2021. Zysk netto Grupy KRUK wyniósł 565 mln zł, czyli ponad 16-krotnie więcej niż wyniósł zysk w analogicznym okresie 2020 roku. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 1615 mln zł, wyższe o 20% r/r. EBITDA gotówkowa wyniosła 1151 mln zł, więcej o 26% r/r.

-  Pierwsze trzy kwartały 2021 to okres najlepszych, jak dotychczas, wyników KRUKa. Dotychczasowy zysk netto na poziomie 565 mln zł jest już o ponad 230 mln zł wyższy od jak do tej pory najwyższego zysku rocznego, jaki wypracowaliśmy w 2018 roku. Ciężko pracujemy na te efekty, dlatego cieszy mnie zarówno poziom spłat, EBITDA gotówkowej jak i osiągniętego zysku – komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A. – Jestem zadowolony z wyników w każdym kraju. Sytuacja szczególnie dobrze wygląda w naszym głównym biznesie jakim jest nabywanie i windykacja niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych, praktycznie na każdym z rynków naszej operacyjnej działalności.

W 3 kwartałach 2021 Grupa KRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży w łącznej wysokości 1341 mln zł, tj. o 66% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły 1208 mln zł, co stanowi wzrost o 79% r/r. Wpływ na to miały wyższe niż planowane spłaty z portfeli oraz pozytywna aktualizacja prognozy wpływów w łącznej wysokości 224 mln zł, w porównaniu do -203 mln zł z 3 kwartałów 2020. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych[1] wyniosły łącznie w 3 kwartałach 2021 roku 271 mln zł wobec 160 mln zł rok wcześniej.

- W 3 kwartale odnotowaliśmy najwyższy poziom przychodów odsetkowych w bieżącym roku, które wyniosły 252 mln zł - mówi Piotr Krupa. – To efekt kolejnych inwestycji KRUKa. Jednocześnie, pomimo podniesienia prognoz wpływów i rozpoznania pozytywnej aktualizacji  na koniec 1 półrocza w kwocie 117 mln zł, osiągnęliśmy w 3 kwartale ponownie pozytywne odchylenie na wpłatach rzeczywistych vs planowanych, tym razem o łącznej wartości 58 mln zł.

KRUK w 3 kwartałach 2021 zainwestował 935 mln zł, więcej o 728% r/r. KRUK inwestował głównie w portfele detaliczne niezabezpieczone przede wszystkim w Polsce, ale również we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

– Przez 3 kwartały 2021 zainwestowaliśmy blisko 1 mld zł w wierzytelności, a z doświadczenia wiemy, że 4 kwartał roku jest zazwyczaj najbardziej intensywny pod kątem transakcji na rynku. Jesteśmy aktywni w przetargach i zdecydowanie jest jeszcze za wcześnie mówić z jakim poziomem inwestycji zamkniemy ten rok. Po koniec października informowaliśmy o wygraniu przetargu na zakup dużego portfela od jednego z największych polskich bankowych,  o wartości nominalnej 1,3 mld zł. Pod względem inwestycji jestem przekonany, że będzie to bardzo dobry rok. Choć rok 2021 jeszcze się nie zakończył, to my już myślimy jak wypracować wzrost w 2022 i kolejnych latach – kończy Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.

Link do nagrania z konferencji: https://youtu.be/iil5ZQaqxbw


[1] Odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych wykazywane łącznie ze zmniejszeniem przychodów z tytułu wcześniejszej realizacji wpłat na sprawach zabezpieczonych oraz wpłat od pierwotnego wierzyciela

Przewiń do góry