18/09/2015

KRUK i P.R.E.S.C.O. prowadzą rozmowy w celu nabycia 100% udziałów w luksemburskiej spółce zależnej P.R.E.S.C.O.

KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej oraz PRESCO - jeden z wiodących podmiotów inwestujących w wierzytelności na rynku polskim i rosyjskim, ustalili główne warunki zakupu 100% udziałów w spółce Presco Investments S.à r.l posiadającej portfel wierzytelności nabytych w Polsce o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. Strony ustaliły, że sprzedaż nastąpi za cenę nie większą niż 220 mln zł, pomniejszoną o uzgodnione w umowie korekty. Finalizacja transakcji uzależniona jest od przebiegu ostatecznych negocjacji oraz wymaga spełnienia formalnych warunków związanych z zamknięciem transakcji, w tym uzyskania zgody UOKiK.

- Od jakiegoś czasu wskazywaliśmy, że KRUK jest zainteresowany uczestnictwem w konsolidacji rynku zarządzania wierzytelnościami przede wszystkim na poziomie wtórnego obrotu portfelami. Z perspektywy krajowego rynku uważamy ten sposób za najbardziej atrakcyjny i korzystny dla każdej ze stron. Transakcja sprowadza się w praktyce do szczegółowej analizy portfela wierzytelności. Punktem wyjścia nie jest jego bilansowa wartość, ale nasze założenia co do skuteczności procesu, który będziemy realizować na nim po zakupie. P.R.E.S.C.O. to skuteczny i dobrze zorganizowany  podmiot, jednak przez lata specjalizujący się głownie w windykacji sądowo-egzekucyjnej  i  nie dysponujący rozbudowanymi strukturami terenowymi i tak pro-ugodowym podejściem jak KRUK – elementami bardzo istotnymi dla budowania wartości portfela. Dlatego też cena odzwierciedla naszą ocenę jakości portfela, który do tej pory był przede wszystkim obsługiwany drogą sądową – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A., dodając – Zarówno my, jak i druga strona transakcji jesteśmy pełni entuzjazmu - to pierwsza, na tak wielką skalę, transakcja na rynku wtórnym zarządzania wierzytelnościami w Polsce. To otwarcie nowych biznesowych szans zarówno dla Grupy KRUK, jak i P.R.E.S.C.O.

Do zamknięcia transakcji niezbędne jest spełnienie warunków określonych w  podpisanym liście intencyjnym, w tym spełnienie formalnych wymogów, jak np. uzyskanie zgody Prezesa UOKiK. Transakcja przewiduje przejęcie 2 mln spraw obsługiwanych przez Grupę P.R.E.S.C.O. na rynku polskim. Zasilą one bazę spraw już posiadanych przez Grupę KRUK, której łączna wartość, liczona według wartości nominalnej na dzień zakupu, wynosiła na koniec I półrocza 2015 roku 24 mld zł. Liczba nabytych spraw wzrośnie w Grupie KRUK do ponad 5 mln.

Tak duży wolumen nabytych jednorazowo spraw może wymagać wzmocnienia struktur operacyjnych Grupy KRUK.  Jedną z opcji jest możliwość przejęcia części centrum operacyjnego P.R.E.S.C.O., przy czym formuła takiego przejęcia nie została jeszcze finalnie ustalona.

- Uważamy, że transakcja obejmująca przejęcie przez KRUK SA spółki zależnej P.R.E.S.C.O. w połączeniu z ewentualnym przejęciem części struktur operacyjnych w Pile pozwoli Grupie KRUK zrealizować znaczące synergie. Doświadczony zespół P.R.E.S.C.O. w połączeniu z doskonałymi procesami operacyjnymi lidera rynku mógłby pozwolić w pełni wykorzystać ogromny potencjał nabywanego portfela wierzytelności. Dlatego też jestem przekonany, iż finalizacja transakcji będzie bardzo korzystna dla obu stron.  -  komentuje Krzysztof Piwoński, prezes zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP.

- KRUK, ze swoim charakterem  innowatora na rynku zarządzania wierzytelnościami, niezmiennie chce wyznaczać trendy i wykorzystywać kolejne szanse rynkowe. Jako pierwsza polska firma z tej branży wyszliśmy za granicę w 2007 roku. W 2008 roku jako pierwsi wprowadziliśmy prougodowe podejście w zarządzaniu wierzytelnościami, wsparte szerokimi kampaniami medialnymi. W ubiegłym roku otworzyliśmy rynek sprzedaży portfeli zabezpieczonych hipotecznie. W tym roku rozpoczęliśmy nasz marsz w kierunku krajów Europy Zachodniej, a dziś mamy ambicje być liderem kolejnego segmentu w Polsce – wtórnego rynku obrotu wierzytelnościami. Szacujemy, że wartość nominalna wszystkich wierzytelności, które trafiły do sprzedaży w Polsce od 2007 roku to około 70 mld zł. Na dziś trudno oszacować, ile z tego to potencjał wtórnego obrotu wierzytelnościami. Jesteśmy otwarci do rozmów ze wszystkimi partnerami, którzy chcieliby spieniężyć swoje aktywa i sprzedać swoje portfele wierzytelności – powiedział Piotr Krupa.

- Po sfinalizowaniu transakcji P.R.E.S.C.O. GROUP SA zamierza skoncentrować się na obiecujących projektach w zakresie consumer finance, do których przygotowywaliśmy się w ostatnich kwartałach – dodaje Krzysztof Piwoński.

Przewiń do góry